Dobrá zpráva z IKEM! Evakuace pacientů nebude nutná.

29 / 01 / 2017

 „Jsem velice rád, že se našla technologie, která ušetří pacienty evakuace. Ředitel nemocnice Aleš Herman mě informoval, že lze technicky zabezpečit parovod nemocnice až do konce topné sezóny a pak problém vyřešit. Jsem nesmírně rád, že komfort pacientů nemusíme narušit převozem do jiných nemocnic. Zároveň děkuji všem členům krizového štábu a personálu nemocnic připravených přijmout nemocné z IKEMu. Viděl jsem při této příležitost pracovat skvěle fungující team, schopný pomoci prakticky okamžitě a pro zabezpečení péče o pacienty udělat maximum,“ uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.  mzcr

Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) postihla minulý pátek havárie teplovodního potrubí, jejíž rozsah podle prvních zpráv techniků vyžadoval několikadenní opravu. Proto byla na pondělní ráno naplánována řízená evakuace nemocnice. „Museli jsme se připravit na nejhorší možnou variantu, kdy bude přívod tepla zcela zastaven. Jsem velmi rád, že se podařilo nalézt náhradní řešení. Technici a dělníci ve spolupráci s firmou Termonta pod dohledem Pražské teplárenské již od pátečního odpoledne intenzivně zjišťovali stav a rozsah poškození telpovodního potrubí. V sobotu se ukázalo, že se otvor, ze kterého unikala horká voda a pára, naštěstí nezvětšuje, a proto jsme přistoupili k možnosti otvor zajistit speciální, na míru vytvořenou ocelovou záplatou, která je centimetr silná. Ta zamezí dalšímu úniku tepla. Od nedělního rána pak na teplovodním potrubí usilovně pracoval tým specialistů, kterému se okolo poledne podařilo opravu úspěšně dokončit. Díky tomu nebude pondělní evakuace stovky pacientů nutná a provoz IKEM nemusí být dále omezen,“ vysvětluje ředitel IKEM Aleš Herman. „Potrubí je v tuto chvíli zajištěné a kompletní opravu tak budeme moci připravit a naplánovat na letní měsíce, kdy odpojení teplovodního potrubí nebude vyžadovat přesun pacientů a opravu bude možné udělat bez omezení provozu,“ dodává.

Také pro Institut klinické a experimentální medicíny byly tyto dny důkazem, že spolupráce, solidarita a okamžitá pomoc funguje na výbornou. „Velmi rád bych poděkoval všem, kdo nám v posledních dnech pomáhali, především ředitelům nemocnic za soudržnost a to, že během krátkého času našli na svých odděleních místa pro naše pacienty. Velký kus práce udělala také Zdravotnická záchranná služba a Ambulance Meditrans, pro které byla tato situace velmi náročná a velký dík patří i technikům, kteří okamžitě nastoupili do práce a snažili se opravu zajistit v rekordním čase. Zároveň bych velmi rád poděkoval také zaměstnancům IKEM za pomoc v této krizové situaci. Opět ukázali, že jsou pro ně pacienti na prvním místě a bez váhání nabídli pomoc i během svého volna a vše podřídili přípravám na plánovanou evakuaci. Díky spolupráci všech jsme již v tuto chvíli opět mohli aktivovat transplantační programy, během odpoledne začne Akutní příjem přijímat první pacienty a ambulance budou v provozu již od zítřejšího dne,“ doplňuje ředitel IKEM Aleš Herman.