Diagnostická vyšetření v PTC bez čekacích lhůt

07 / 07 / 2016

Protonové centrum v Praze vám nabízí pro vaše pacienty diagnostická vyšetření MRI, CT a PET/CT bez čekacích lhůt a na nejmodernějších přístrojích. Veškeré výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami včetně VZP - Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Protonové centrum v Praze, které je vybavené nejmodernější technologií protonové léčby Pencil Beam Scanning pro léčbu nádorů hlavy a krku, mozku a CNS, lymfomů, plic, prostaty, pankreasu a nádorů u dětí, a nově i pro léčbu rakoviny prsu, disponuje specializovaným oddělením radiodiagnostiky a nukleární medicíny.

PTC poskytuje i obecná diagnostická vyšetření pacientů, všem klinickým pracovištím v ČR, jako jsou výkony CT (počítačové tomografie), MR (magnetické rezonance) a PET/CT (pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií).