Den zdraví trutnovské nemocnice můžete navštívit už 12. dubna

05 / 04 / 2017

Pomoc těžce pohyblivými pacientům a jejich rodinám a prevence proti cévní mozkové příhodě – to je společné téma blížícího se Dne zdraví, který na 12. dubna připravili zdravotníci z trutnovské nemocnice. Od 13 hodin za nimi můžete přijít do velkého sálu městského úřadu v Trutnově. Můžete si zde nechat změřit tlak a vyzkoušet si nácvik první pomoci na modelu člověka. Získáte také cenné informace o tom, jak se starat o své blízké upoutané na lůžko, kde si půjčit potřebné pomůcky a také jak dosáhnout na finanční podporu.

„Akce je určena široké veřejnosti a témata budeme představovat a prezentovat ve čtyřech úsecích. Během odpoledne budeme vysvětlovat, odpovídat na dotazy a naslouchat a radit všem, kteří to potřebují. Rádi všem odpovíme a leccos si budou moci zájemci sami vyzkoušet,“ vysvětlila Tereza Dudáčková, vrchní sestra rehabilitačního oddělení. Na této akci budou asistovat studentky Střední zdravotnické školy a VOŠ Trutnov, se kterou nemocnice spolupracuje.

Dostanete rady, kde si půjčit pomůcku a kde požádat o podporu

Na téma Pomoc imobilním pacientům a jejich rodinám v rámci sociálního systému pohovoří zdravotně-sociální pracovnice Petra Matušíková, která je zdravotně-sociální pracovnicí trutnovské nemocnice. Denně navštěvuje nejrůznější oddělení nemocnice Trutnov a ve spolupráci vrchními, nebo staničnímu sestrami pomáhá pacientům, kteří se dostali do těžké situace způsobené jejich zdravotním stavem, zajisti další péči o ně mimo nemocnici. Zajišťuje následná lůžka, komunikuje s rodinami a nabízí jim možnosti další péče. Na Dni zdraví ozřejmí, v čem spočívá následná ošetřovatelské péče o imobilní pacienty a kde ji pro ně může zajistit: „Seznámím s možnostmi sociálních dávek a příspěvků v případě, kdy se o ošetřování nepohyblivého pacienta starají členové rodiny v domácím prostředí, a poradím, jak o tyto příspěvky požádat.“

Pro péči o imobilní pacienty v domácím prostředí jsou nezbytné kompenzační pomůcky. Na místě odborníci poradí, kde je tyto pomůcky možné zapůjčit, a to včetně polohovacích lůžek, chodítek, či antidekubitních matrací. „Názorně předvedeme polohování imobilních pacientů na lůžku za pomoci polohovacích pomůcek. A představíme také pomůcky pro pacienty, kterým se zdravotní stav zlepší a mohou se částečně sami pohybovat,“ říká Tereza Dudáčková.

I pacient v bezvědomí či hlubokém spánku vnímá podněty z okolí

Bazální stimulace je dalším tématem, kterému se na Dni zdraví budou sestřičky a další odborníci věnovat. „Tento poněkud složitý pojem představuje nabídku podnětů těžce postiženému člověku. Bazální stimulace se snaží ukázat cestu k navázání kontaktu s těžce postiženými jedinci a pokouší se jim nabídnout možnosti pro jejich osobnostní rozvoj,“ říká vrchní sestra ARO trutnovské nemocnice Vlasta Bílková a dodává: „Veřejnosti na Dni zdraví vše vysvětlíme potřebu spolupráce a komunikace s rodinou pacienta například u pacientů v bezvědomí. Pro jejich psychický stav je bazální stimulace velmi důležitá.“

Prevencí těžkého postižení je včas odhalit příznaky CMP

Co se týká Cévní mozkové příhody (CMP), která má na svědomí řadu těžkých postižení včetně postižení pohybového, dostane veřejnost důležité rady. „Zdůrazníme především nepodceňovat první příznaky CPM, protože nejdůležitější je včasné odhalení diagnózy a léčba. Zde jde opravdu o každou minutu,“ uvedla Michaela Radoňová, vrchní sestra neurologického oddělení. „Nelze podceňovat vysoké hodnoty krevního tlaku, který je první indicií pro eventuální vznik CMP. Vysoký krevní tlak nebolí, ale je časovanou bombou,“ varovala. Mezi další faktory patří Diabetes mellitus II. typu, obezita, vysoké hodnoty krevních tuků, kouření a nezdravý životní styl.