Děčínská nemocnice se dočká nového Pavilonu péče o matku a dítě

Děčínská nemocnice se dočká nového Pavilonu péče o matku a dítě
foto: www.kzcr.eu/Vizualizace pavilonu
04 / 07 / 2022

Nemocnici Děčín čeká další rozvoj. Kromě již právě probíhající stavby pavilonu Emergency, a to včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, bude výstavba pokračovat druhou fází, v rámci které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

Děčínská nemocnice výrazně mění a do budoucna ještě změní svoji tvář. Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., v čele s předsedou MUDr. Ondřejem Štěrbou, schválilo na svém posledním předprázdninovém jednání druhou fázi výstavby právě v tomto svém zdravotnickém zařízení.

Představenstvo společnosti uložilo generálnímu řediteli MUDr. Petru Malému, MBA, zpracovat zadávací podmínky pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby zahrnující opci na realizaci části stavby – hemodialyzačního střediska. „Jsem velmi rád, že investiční akce, které se této naší nemocnice týkají, budou pokračovat. Pacienti, nebo v tomto případě hlavně pacientky, tento krok jistě ocení, stejně jako personál, který se dočká nového zázemí,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba.

Konkrétně je předmětem tohoto investičního záměru stavba na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. „Již v minulosti jsme deklarovali, že tuto stavbu realizovat chceme, že ji vnímáme jako jednoznačný krok správným směrem. Stávající prostory opravdu neodpovídají současným požadavkům, to si musíme přiznat,“ vyjadřuje se k novému pavilonu i místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA.

Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál – porodní, 17 standardních lůžek), gynekologii (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance).

Součástí investičního záměru je i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

www.kzcr.eu

Tagy článku