Děčín: Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje zavítal do zdejší nemocnice

18 / 04 / 2017

Prohlédnout si jednotlivé nemocnice největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, seznámit se s jejich současným stavem a připravovanými investicemi, se rozhodli členové Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje. Počátkem dubna tak zástupci výboru navštívili první z nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s., nemocnici v Děčíně.

„Smyslem pracovní návštěvy nebylo jen seznámení s portfoliem poskytovaných zdravotních služeb, stavu vybavenosti a posouzení nutnosti investic do děčínské nemocnice, ale také získání konkrétních informací o personální situaci. Pan ředitel zdravotní péče  MUDr. Michal Hanauer odprezentoval současný stav všech zdravotnických pracovišť včetně připravovaných a potřebných investic. Rovněž nás seznámil s personální situací nemocnice. Za důležité pokládám setkání se středním zdravotnickým personálem, při kterém proběhla naprosto otevřená diskuse i na téma přesčasových hodin, odměn a vztahu mezi nadřízenými a podřízenými. Pokud mám obecně shrnout situaci v nemocnici Děčín, tak lze konstatovat, že všechna pracoviště jsou v současné době stabilizována a nutné je posílení středního zdravotnického personálu zejména na odděleních interny a chirurgie,“ uvedl předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje Bc. Pavel Csonka.

„Mám-li se  vyjádřit k informacím o jakémsi bossingu, mobingu či údajné šikaně zdravotních sester, které na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje pronáší paní Vacková z Děčína, stavějící se do role zástupkyně všech zdravotních sester, pak po otevřené diskusi přímo se sestřičkami, její informace považuji  spíše za šíření poplašných zpráv. Plně si však uvědomuji, že na některých odděleních je třeba posílit střední zdravotnický personál, ale bohužel z plastelíny, nebo těsta si sestřičky nevymodelujeme. Proto Ústecký kraj připravil zařazení středních zdravotnických oborů mezi tzv. obory preferované. Současně naše společnost Krajská zdravotní souběžně v rámci nadačního fondu připravila řadu motivačních programů, a to jak finančních, tak materiálních. Zmíním třeba nové uniformy pro zdravotní sestry,“ dodal k návštěvě děčínské nemocnice Bc. Pavel Csonka.

Za Krajskou zdravotní, a. s., návštěvu přivítali předseda dozorčí rady PhDr. Mgr. et Bc. Leoš Moravec, generální ředitel Ing. Petr Fiala, ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Michal Hanauer, MBA, a hlavní sestra děčínské nemocnice Mgr. Danuše Tomášková, kteří zástupce výboru pro zdravotnictví a vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ing. Petra Severu, provedli nemocničním areálem.

Nemocnice v Děčíně poskytuje zdravotní péči na 12 zdravotnických odděleních, z toho je devět lůžkových a tři oddělení společných vyšetřovacích složek, včetně nemocniční lékárny pro spádovou oblast 80 až 130 tisíc obyvatel východního cípu Ústeckého kraje.

V květnu zavítají zástupci Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci návštěv Krajské zdravotní, a. s., do ústecké Masarykovy nemocnice.
Zdroj: info@kzcr.eu