Děčín: Dostavba nemocnice probíhá podle plánu, s pacienty vypomohou nemocnice v Rumburku a Litoměřicích

Děčín: Dostavba nemocnice probíhá podle plánu, s pacienty vypomohou nemocnice v Rumburku a Litoměřicích
foto: www.kzcr.cz/Dostavba Nemocnice Děčín
17 / 02 / 2022

Krajská zdravotní v říjnu 2021 odstartovala dostavbu děčínské nemocnice. Realizace investiční akce s názvem „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)“ pokračuje podle harmonogramu.

Ten v roce 2022 předpokládá práce na hrubé stavbě. Další fáze v roce 2023 však již přinesou omezení péče, proto s pacienty vypomohou nemocnice KZ v Rumburku a Litoměřicích.

„Letos bude vznikat hrubá stavba, což je samozřejmě zatěžující, ale nikoliv omezující pro zdravotní péči. Problém nastane v roce 2023, kdy začne propojování staré části areálu a nových budov. Bude nutné péči v nemocnici omezit, ale nechceme ji zcela vyřadit. V rámci Krajské zdravotní dojde k přesměrování pacientů a poskytování především elektivní péče v jiných nemocnicích. Dohodli jsme se s řediteli v Rumburku a Litoměřicích,“ uvedl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Jak dále informoval, v současnosti pokračují podle itineráře zemní práce jako příprava na samotnou stavbu. „Provedly se demolice starých budov patologie a skladů a přeložka vnitřních sítí v nemocnici, protože přes staveniště procházely veškeré elektrické, vodovodní a kanalizační sítě. Budování přípojek znamenalo vyřazení částí nemocnice z provozu. Bylo nutné koordinovat, ke které části se právě bude připojení obnovovat, která část se v danou chvíli zavře, otevře. Pak se mohlo začít s přípravou samotné stavby. Příprava má být hotová do konce února. Potom jako první bude vystavěn koridor pro sítě a následně začne stavba jak budovy intenzivní péče, tak parkoviště,“ řekl k aktuální situaci při dostavbě nemocnice v Děčíně její ředitel.

MUDr. Michal Hanauer / www.kzcr.cz

Stavba si vyžádala změny dopravního systému v nemocničním areálu. „Logistice stavby jsme se věnovali poměrně hodně, tzn. co všechno a jakým způsobem zasáhne do vlastního chodu nemocnice. Je nutné si uvědomit, že stavba nevzniká na zelené louce, ale je včleněna do současného areálu a staveb. Neprobíhá zcela izolovaně od zdravotního provozu a jeho obslužnosti. Tudíž muselo dojít k úpravě vstupu do nemocnice, zjednosměrnění komunikací, aby doprava mohla fungovat kontinuálně,“ vysvětlil MUDr. Michal Hanauer, MBA. „Provoz je vymyšlen tak, aby v nemocnici nikdy nedošlo k úplné uzávěře. Areál tedy bude za jakýchkoliv okolností přístupný,“ dodal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 784 406 795 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E.

Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o.z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT),   4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

Základní informace o stavbě:

•       Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021

•       Doba realizace:  do 15. 12. 2023

•       Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH

•       Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

 

 

 

 

www.kzcr.cz

Tagy článku