Dalibor Horák, Olomoucký kraj: Stát musí krajům pomoci s modernizací nemocnic

Dalibor Horák, Olomoucký kraj: Stát musí krajům pomoci s modernizací nemocnic
foto: ods.cz/Mgr. Dalibor Horák
10 / 11 / 2020

Ve všech regionech je zdravotnictví zřejmě nejnáročnější agenda. Struktura správy nemocnic a zdravotnických zařízení není jednotná, a tak výměna zkušeností ze spolupráce se státními institucemi, soukromými firmami nebo jinými složkami je, obzvlášť v této době, velmi přínosná.

Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, má aktuálně na starost právě tuto oblast. Na předchozí čtyřleté zkušenosti na této pozici i na výhled do budoucna jsme se ho proto zeptali.

Jakou nejvýznamnější zkušenost si odnesete z velmi neobvyklé situace tohoto roku, pandemie COVID-19?

Asi nejdůležitější zkušeností je ta, že se samosprávné územní celky v „neobvyklých situacích“ v mnoha ohledech musí spolehnout samy na sebe. 

Dalibor Horák / ods.cz

Jsou nemocnice OL kraje připravené na případnou novou zátěž a mimořádnou situaci?

Nadstandardní komunikace a spolupráce nemocnic na území Olomouckého kraje bez ohledu na zřizovatele byla zahájena už na počátku jarní vlny koronaviru. Při podzimní vlně se plně prokázala důležitost této spolupráce. Minulé týdny ukázaly, že připravenost v rámci našeho kraje na nové výzvy je lepší než v některých jiných regionech. Konkrétně mám na mysli například pomoc s překlady pacientů ze Zlína do Nemocnice Přerov nebo Fakultní nemocnice Olomouc.

Krajské nemocnice jsou většinou v pronájmu. Provozuje je firma AGEL. Je tato forma spolupráce pro kraj ideální?

Společnost Agel prostřednictvím Středomoravské nemocniční a. s. provozuje na základě dlouhodobé nájemní smlouvy nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku, které jsou v majetku Olomouckého kraje. Velká společnost dokáže efektivněji řešit ekonomické i personální problémy. Také proto nejsou tyto nemocnice v takové míře vystaveny potížím, se kterými se setkávají v některých krajích, které provozují nemocnice samostatně. Z některých krajů se k nám kolegové jezdí dívat a nešetří chválou na funkčnost našeho systému.

Dalibor Horák / ods.cz

Jak obstála krajská hygienická stanice v rámci opatření, realizovaných krajem, plánujete modernizaci a větší soustředění na online komunikaci, datová řešení a podobně?

Krajské hygienické stanice jsou organizačními složkami Ministerstva zdravotnictví a s krajskými samosprávami se potkávají především v oblasti krizového řízení. Na modernizaci jejich technického vybavení nemají kraje žádný vliv. Z posledních zkušeností vyplývá, že tyto orgány by potřebovaly především personální posílení. 

Jak je efektivní spolupráce s Asociací krajů ČR, a mezi jednotlivými kraji?

Do budoucna bych přivítal intenzivnější spolupráci v rámci Komise pro zdravotnictví Rady Asociace krajů České republiky, především větší četnost zasedání tohoto orgánu. Hodně bude záležet na iniciativě budoucího předsedy tohoto orgánu. Bilaterální spolupráce mezi kraji v minulosti odvisela především od osobních vztahů jejich zástupců. Výhodou obou druhů spolupráce je zejména možnost konzultací a výměna zkušeností.

Máte v Olomouci významnou vojenskou nemocnici, využíváte pomoci Armády ČR?

Olomoucký kraj využíval pomoci Armády ČR v jarní i podzimní vlně pandemie. Na jaře se jednalo o zřízení ordinace praktického lékaře pro oblast Litovel-Uničov, uzavřenou v přísné karanténě a zřízení odběrového místa pro tuto oblast. Armáda později také pomáhala při materiálním zabezpečení hromadného testování obyvatelstva v této oblasti. V současnosti Armáda pomáhá personálně u některých poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Tato pomoc je vyžadována a poskytována prostřednictvím orgánů krizového řízení. Vojenská nemocnice OIomouc je standardní zdravotnické zařízení akutní lůžkové péče, v této oblasti plní své povinnosti a významně rozšiřuje služby pro občany našeho kraje.

Neméně významná je FN Olomouc, je možné využít její kapacity pro obyvatele kraje? Včetně lůžek pro případ vysokého počtu nemocných.

Kapacity Fakultní nemocnice Olomouc, ať už se jedná o ambulance nebo lůžková oddělení, slouží přirozeně z největší míry k uspokojení potřeb obyvatel Olomouckého kraje. Tak tomu je i v době pandemie. Jen malá část lůžek byla využita pro ostatní pacienty, kteří se do nemocnice dostali náhodně, nebo například v rámci už zmiňované pomoci sousednímu Zlínskému kraje. 

Co považujete na důležité pro dobu po odeznění pandemie - prevenci, posílení zdravotnictví, větší soustředění kraje na provoz zdravotnických zařízení, stabilizaci zásob prostředků...?

Pro větší jistotu obyvatelstva i zdravotníků bude do budoucna třeba modernizovat lůžková zdravotnická zařízení s ohledem na infekční bezpečnost. To si vyžádá značné finanční náklady. Bylo by dobré, kdyby v této oblasti stát krajům pomohl.

 

Autor: Jan Hovorka 

Foto: ods.cz

 

 

 

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace