Čtvrté kolo testů ve školách potvrdilo v čase rostoucí virovou zátěž u žáků i u pedagogů

Čtvrté kolo testů ve školách potvrdilo v čase rostoucí virovou zátěž u žáků i u pedagogů
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
17 / 01 / 2022

Dne 13.1. proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 181 tisíc žáků a téměř 170 tisíc pedagogů a dalších zaměstnanců.

Testování žáků odhalilo celkem 3 016 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 255,4 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 13.1. potvrzeno 341 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 201,5 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. V obou případech jde o významný nárůst proti předchozím kolům testování z 3.1. a 6.1., záchyty z 13.1. jsou také mírně vyšší než výsledky testování z 10.1. Na růstu zátěže se již nepochybně významně projevuje nástup dominance varianty Omikron, což potvrzuje nárůst hodnot v regionech, kde je Státním zdravotním ústavem prokázán vysoký podíl této varianty viru v prevalenci. Nejvyšší počty případů a zároveň také nejvyšší nárůsty v čase stále u testů ve školách vykazuje hlavní město Praha (u žáků ZŠ > 400 případů/100tis., u studentů SŠ > 700 případů/100tis.). Právě v pražské populaci je podíl Omikronu na výskytu nákaz nejvyšší v ČR. V důsledku narůstající virové zátěže v populaci mladých lidí narůstá také podíl potvrzených primárních záchytů (konfirmace PCR po primárních antigenních testech), který u testů z 13.1. dosahuje u žáků až 60 %.

 

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Z 4. KOLA ZE DNE 13.1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 95 % škol.

  • nahlášeno je více než 1 181 tis. testů u žáků/studentů a více než 169 tisíc testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 6 864 u žáků/studentů a 633 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 3 016 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 341 potvrzených nákaz u zaměstnanců
  • v přepočtu na 100 tis. testů vychází významně vyšší záchytovost na SŠ než na ZŠ, a to u zaměstnanců i žáků (konfirmované výsledky metodou PCR); vyšší záchyty nákazy ve středních školách potvrdila i předchozí kola sledování

 

 

 

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. AG testů tato:

  • 255,4/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 210,7; SŠ: 362,1)
  • 201,5/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 138,0; SŠ: 357,6)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 59,4 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 52,4 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců

 

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 13.1. 2022 v přepočtu na 100 tis. osob dané věkové třídy byly tyto:

  • věková třída 6 - 11 let: 122,5
  • věková třída 12 - 15 let: 152,2
  • věková třída 16 - 19 let: 214,7

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 13.1. zachyceno 13 174 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6 - 19 let. Z toho 3 016 (22,9 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 2 887 (21,9 %) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 814 případů přímo zachyceno testy ve školách.

 

Tagy článku