ČPZP: Ambulance dostávají od první zdravotní pojišťovny smlouvu na neurčito, pojištěnci SMS upozornění na preventivní prohlídky

02 / 12 / 2014

Revoluce ve vztahu mezi zdravotní pojišťovnou a lékaři. I tak by se dal nazvat krok České průmyslové zdravotní pojišťovny, která v těchto dnech rozesílá poskytovatelům zdravotních služeb smlouvy na dobu neurčitou s platností od roku 2016. ČPZP je tak vůbec první zdravotní pojišťovnou, jež ambulantním specialistům nabízí jistotu dlouhodobého smluvního vztahu. Jako první ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven zároveň ČPZP posílá nabídku na uzavření dlouhodobé smlouvy i praktickým a dětským lékařům. Zkrátka nepřijdou ani pojištěnci, kterým ČPZP jako první nově nabízí službu SMS upozornění na preventivní prohlídky.

„Česká průmyslová zdravotní pojišťovna tímto krokem vychází vstříc potřebám a návrhům poskytovatelů na uzavření smluv na dobu neurčitou. Pro lékaře to znamená zajištění dlouhodobého kvalitního smluvního vztahu a zajištění stability,  přínosem pro ČPZP bude významné snížení administrativy spojené s opakovanou obnovou stávajících smluv,“ uvedla zdravotní ředitelka ČPZP MUDr. Renata Knorová, MBA.

Celý text smlouvy pojišťovna ještě před rozesláním projednala se zástupci ambulantních specialistů, gynekologů i praktických lékařů. Reakce jednotlivých poskytovatelů na nabídku časově neohraničené smlouvy s třetí největší zdravotní pojišťovnou jsou kladné.

Dosavadní smlouvy na dobu určitou se podle Renaty Knorové ruší až po podepsání smlouvy na dobu neurčitou tak, aby byla zajištěna kontinuita jednoho smluvního vztahu. „V případě, že lékař nebude souhlasit se smlouvou na neurčito, nepodepíše ji a platí stávající smlouva s prolongací vždy o jeden rok,“ potvrdila zdravotní ředitelka.

Knorová zdůraznila, že pro poskytovatele zdravotních služeb znamená návrh i výrazné snížení administrativy: "Jednou smlouvu podepíší a zašlou jeden výtisk do ČPZP.
Po podpisu mu bude následně ukončena k 31. 12. 2015 stávající smlouva a nová nabyde účinnosti
od 1. 1. 2016, dále již nebudou nuceni každoročně smlouvu obnovovat,“ potvrdila.

Novinka podpoří i dostupnost zdravotních služeb pro pojištěnce. „Z pohledu vztahu lékaře k pacientům se vůbec nic nemění. Očekáváme spíše pozitivní dopady, kdy lékaři na základě smlouvy na neurčito budou mít větší jistotu při investičních záměrech do svých ordinací a pacienti tedy budou mít zajištěnou kontinuitu péče,“ konstatovala zdravotní ředitelka ČPZP.

ČPZP navíc jako první pojišťovna přináší novinku, která pojištěncům ulehčí sledování termínů preventivních prohlídek. Na pravidelné prevence u lékařů bude pojišťovna své klienty upozorňovat pomocí SMS zprávy. Na základě připomenutí si pacient domluví návštěvu u svého lékaře. „Pravidelně chodit na preventivní prohlídky je v zájmu každého jedince. Služba Prevence v mobilu pomůže klientům lépe sledovat termíny svých vyšetření a předcházet tak vážnějším zdravotním komplikacím,“ říká k nové službě zdravotní ředitelka ČPZP. Službu si mohou lidé aktivovat online po registraci do takzvané Elektronické přepážky na webových stránkách pojišťovny. Služba navazuje na již osvědčené přímé oslovování pojištěnců s pozvánkami na screeningová vyšetření a forma SMS se ukazuje jako velmi vhodná forma pro bližší komunikaci mezi klienty a jejich zdravotní pojišťovnou.

Zdroj: cpzp.cz

logo-cpzp