Chirurgové v Uherskohradišťské nemocnici mají novou laparoskopickou věž a skalpel pro bezpečnější a šetrnější operování

Chirurgové v Uherskohradišťské nemocnici mají novou laparoskopickou věž a skalpel pro bezpečnější a šetrnější operování
foto: HiN/Laparoskopická věž a skalpel
23 / 08 / 2018

Moderní laparoskopickou věž a harmonický skalpel využívají při operacích odborníci z Chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Během výkonů prováděných miniinvazivně bez klasického velkého řezu mají chirurgové díky nové laparoskopické sestavě reálnější obraz operačního pole, skalpel s ostřím rozkmitávaným ultrazvukem zase pomáhá minimalizovat poranění tkání a krvácení. Operace jsou tak s využitím nového přístrojového vybavení přesnější, šetrnější a především bezpečnější pro pacienta. Nemocnice techniku pořídila za 5 milionů korun částečně z vlastních zdrojů a rovněž díky dotaci z Integrovaného operačního programu Evropské unie.

S pomocí laparoskopické sestavy operují odborníci na uherskohradišťském chirurgickém oddělení pacienty s celou řadou diagnóz, u nichž je vhodnější upřednostnit miniinvazivní přístup před klasickou otevřenou operací. „Nejčastějšími laparoskopickými výkony na našem chirurgickém pracovišti jsou operace žlučníku, operace různých typů kýl břišní stěny - nejčastěji kýly tříselné, operace slepého střeva, diagnostické operace v dutině břišní, operace srůstů a v neposlední řadě resekční výkony na tlustém střevu pro nádorová onemocnění,“ vyjmenoval Petr Kavalec, primář Chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Nové vybavení podle jeho slov zvyšuje bezpečnost operačních výkonů už tím, že nabízí chirurgovi lepší podmínky při zobrazení operované oblasti. „Vysoké rozlišení kamery a monitoru dává přesnější obraz. Moderní technologie umožňuje také potlačení červené barvy, což výrazně zlepšuje orientaci operatéra v terénu, kde je zhoršená viditelnost z důvodu krvácení,“ popsal primář.

Výhody vidí i ve využití harmonického skalpelu, který je šetrnější k okolním tkáním a lze s ním tedy pracovat i v blízkosti životně důležitých orgánů. „Harmonický nebo také ultrazvukový skalpel nevyužívá k protínání tkání elektrickou energii, tím je bezpečnější. Minimalizuje krvácení z tkání, obecně je šetrnější a urychluje i průběh operace. Jedna z velkých výhod ultrazvukového skalpelu je také možnost operovat s jeho pomocí pacienty s kardiostimulátorem, neboť nehrozí vzájemné ovlivňování chodu obou přístrojů a tudíž se není třeba obávat poruchy srdečního rytmu vyvolané elektrickým proudem,“ doplnil Petr Kavalec. Harmonický skalpel je podle jeho slov možné využívat při laparoskopických i klasicky otevřených operačních výkonech.

Laparoskopickou věž pořídila Uherskohradišťská nemocnice za přibližně 4 miliony korun, harmonický skalpel přišel zdravotnické zařízení na jeden milion. Na nové přístrojové vybavení i další modernizaci péče v Uherskohradišťské nemocnici přispívá Evropská unie v rámci Integrovaného operačního programu, z něhož je hrazeno 85 procent nákladů, zbylých 15 procent doplácí zdravotnické zařízení z vlastních zdrojů. V projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a.s.“ získala zdravotnické zařízení celkem 82,5 milionů korun, vlastní investice by měla být ve výši 14,6 milionu korun. Přesná celková čísla ale budou známa až po vysoutěžení všech částí projektu, tedy na konci roku 2018. V rámci stejného projektu už bylo dovybaveno například anesteziologicko-resuscitační, ortopedické, traumatologické, urologické, interní, neurologické či rehabilitační oddělení.

Tagy článku