Český Těšín: Zájem o duchovní služby roste

08 / 08 / 2015

Nemocnice Český Těšín, člen skupiny AGEL, již devátým rokem nabízí bezplatné duchovní služby pro pacienty i jejich blízké. Zájem ze strany pacientů a jejich rodin za tuto dobu vzrostl a v současnosti se navíc o duchovní služby v nemocnici zajímají stále častěji i lidé nevěřící.

Screenshot 2015-08-06 10.31.45

„V počátcích mého působení v nemocnici často panoval strach a nedůvěra v to, co vlastně budu dělat. Lidé se například báli, že budu vnucovat víru, nebo se naopak styděli přijít jako nevěřící. Dnes jsou mé služby již zavedené, zná mě personál i množství pacientů, díky čemuž je komunikace pro všechny snazší,“ vysvětluje kaplanka Nemocnice Český Těšín Yvona Guznarová s tím, že hlavní náplní práce nemocniční kaplanky je obyčejné naslouchání lidem bez ohledu na víru, zdravotní stav nebo jiné okolnosti.

„Přicházím ke všem pacientům, jsem zde pro všechny. Každý člověk v nemoci je zranitelný a potřebuje vlídné slovo. Starší lidé si pak navíc nesou zátěž v tom smyslu, že si připadají zbyteční nebo dokonce na obtíž. Já jim naslouchám a snažím se jim alespoň trochu odlehčit. V těchto věcech není rozdíl mezi věřícím a nevěřícím, a naštěstí pacienti již vědí, že se na mě mohou obracet bez ohledu na víru,“ doplňuje Yvona Guznarová s tím, že ze své praxe má ověřeno, jak významnou roli může v otázkách zdraví hrát psychika.

O duchovní služby v Nemocnici Český Těšín mohou žádat pacienti, jejich příbuzní, ale třeba také personál. Kaplanka Yvona Guznarová dle přání nabízí možnosti rozhovoru, aktivního naslouchání nebo jen tiché přítomnosti. Pro věřící je zde pak také možnost čtení z Bible, modlitby nebo zprostředkování vysloužení Večeře Páně duchovním. Mimo to nemocnice nabízí i bohoslužby, které se konají každé úterý ve stacionáři. Veškeré duchovní služby jsou přitom bezplatné.