Český svaz biatlonu podporuje Český registr dárců krvetvorných buněk

14 / 12 / 2016

Rok 2016 je pro Český registr dárců krvetvorných buněk v mnohém přelomový. Získal prestižní mezinárodní akreditaci World Marrow Donor Association, podařilo se mu posunout věkovou hranici pro vstup potenciálních dárců kostní dřeně z 35 na 40 let věku a výrazně posílil spolupráci s Českým svazem biatlonu. Letos poprvé vznikne v místě konání Světového poháru v biatlonu v Novém Městě mobilní odběrné místo, kde budou moci sportovní fanoušci a návštěvníci udělat dobrou věc - vstoupit do Registru a dát tak tisícům nemocných z celého světa naději na uzdravení a normální život.

Deset minut času, jedna zkumavka krve, vyplnění dotazníku a krátký pohovor o zdravotním stavu - tak jednoduše probíhá vstup do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. Podstoupit jej bude možné v sobotu 17. prosince od 11.00 do 17.00 hodin a v neděli 18. prosince od 9.00 do 13.00 hodin ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě. „Jsme rádi, že nám Český svaz biatlonu dal možnost celý den na místě oslovovat mladé, zdravé, potenciální dárce kostní dřeně. Právě takoví jsou totiž jako dárci nejlepší. Do Nového Města se chystá desítka našich pracovníků, kteří budou registrovat ty, kteří se rozhodnou někomu zachránit život. Pokud splní přísná vstupní kritéria, mohou se během víkendu stát jedním z více než 25 000 lidí, kteří jsou v Česku aktuálně v Registru zapsaní,“ popisuje Bc. Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Tomu, že by tento nábor potenciálních dárců mohl být letos velmi úspěšný, napovídá i další fakt - Registr v listopadu posunul horní věkovou hranici vstupu z 35 na 40 let. Dále pak platí, že potenciální dárce zůstává aktivní pro vyhledávání až do 55 let. „Tomuto rozhodnutí předcházelo dlouhodobé sledování trendu náboru potenciálních dárců. Po důkladném zvážení jsme se pro posun rozhodli hned z několika důvodů. Cílem registru je přijímat co nejmladší a zdravé dárce, na které i nadále cílíme primárně. Bohužel, tato skupina ale ani zdaleka nepokrývá potřebu transplantačních center. Proto dáváme možnost vstoupit i těm, kteří k takovému rozhodnutí dospěli až později. Ve věku okolo 35-40 let je velké množství zdravých lidí, často se jedná o pravidelné dárce krve, kteří mohou pomoci zachránit lidský život. Pokud dárci splní přísná pravidla pro vstup, budou zaevidováni do databáze Registru za stejných podmínek jako dárci mladší,“ vysvětluje Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Transplantace kostní dřeně je v dnešní době standardním postupem, který zachraňuje stále více nemocných. Je často jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby (leukémie, anémie, poruchy imunity atd.). Dárcovství kostní dřeně je dobrovolné, bezplatné a anonymní. Vstupní vyšetření potenciálních dárců není hrazeno ze zdravotního pojištění, v plné výši je hradí Registr z vlastních zdrojů nebo sponzorských darů. „V Českém registru dárců krvetvorných buněk IKEM je aktuálně zapsáno 25 195 potenciálních dárců, na celém světě je jich pak téměř 29 milionů. Přesto aktuálně hledáme pomoc pro 44 nemocných dětí i dospělých z celé republiky, kteří bojují o život. Český registr dárců krvetvorných buněk vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty a zajišťuje také transport štěpů krvetvorných buněk ze zahraničí pro české nemocné. V posledních letech navíc razantně přibývá nepříbuzenských transplantací - tedy transplantací, kdy dárcem není rodinný příslušník. Najít takového vhodného dárce vyžaduje evidovat v registrech dostatečné množství dobrovolníků. Jen tak se šance na záchranu života nemocných zvyšují. Stále bohužel ale platí, že asi třetina pacientů svého dárce ani v rodině ani v registrech nenajde. Přitom tím, že do registru vstoupí i jediný dárce, se zvýší nemocným pacientům naděje na záchranu,“ říká Bc. Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny a je zapojen do sítě více než 70 registrů po celém světě. „Biatlon se za poslední roky dostal díky vytrvalé práci mnoha lidí na české sportovní výsluní a získal si srdce statisíců fanoušků. Dokážeme opakovaně bojovat o medaile na vrcholných sportovních akcích, pořádáme významné světové soutěže na našem území a podařilo se nám oslovit silné partnery. Snažíme se rozvíjet naši základnu, a také využít potenciálu, který na veřejnosti máme. Proto jsme již před lety spojili síly s Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM a letos dáváme možnost jejich týmu kromě osvětové akce, uspořádat přímo na místě také samotný nábor potenciálních dárců. Rádi tak vracíme důvěru, kterou jsme od fanoušků a veřejnosti získali,“ doplňuje Mgr. Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu.

 

DÁRCOVSTVÍ KRVETVORNÝCH BUNĚK JE VŽDY DOBROVOLNÉ, BEZPLATNÉ A ANONYMNÍ.

Podmínky vstupu:

  • věk 18-40 let (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce)
  • hmotnost více než 50 kg
  • dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění - ani v minulosti)
  • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
  • zdravotní pojištění platné v ČR
  • ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí

 

WWW.DARUJZIVOT.CZ