Český červený kříž: PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ JE STÁLE NUTNÉ DODRŽOVAT

Český červený kříž: PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ JE STÁLE NUTNÉ DODRŽOVAT
13 / 04 / 2020

Protiepidemická opatření zavedená v ČR – především omezení pohybu osob a další karanténní opatření, omezení vzájemných kontaktů, používání roušek a dalších ochranných prostředků či izolace nemocných – jsou podle aktuálních výsledků úspěšná a řadí ČR na přední místo v úspěšnosti zvládání pandemie Covid-19.

Tato opatření jsou standardní a jsou plně v souladu s postupy Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Zachránila spoustu životů.

Úspěšnost těchto opatření, realizovaných ať již na základě příkazů či zákazů vydaných orgány veřejné správy nebo na základě doporučení odborníků, je dána jen a pouze úrovní jejich dodržování ze strany nás všech. Dosavadní úspěšnost v boji s koronavirovou nákazou, díky níž jsou tato opatření již zmírňována, nás ale nesmí vést ke ztrátě obezřetnosti a nedodržování platných opatření a podceňování doporučení.

Stále neexistuje žádná kauzální léčba nemoci covid-19 ani ochrana očkováním před ní. U velkého počtu virových nákaz se dosud takovou léčbu nalézt nepodařilo a vakcíny proti mnoha vážným onemocněním se i přes velké úsilí neúspěšně hledají desítky let. Není důvodu, proč by covid-19 měl být výjimkou. Proto zůstávají protiepidemická opatření, jak preventivního tak represivního charakteru jediným prostředkem k účinné regulaci šíření onemocnění covid-19 a zamezení přetížení zdravotnických zařízení, které by mělo, jak v mnohých zemích bohužel vidíme, fatální následky. Respektování příkazů, zákazů a doporučení není ochranou zdraví jen toho, kdo se jimi řídí, ale i zdraví lidí v jeho okolí.

Nedodržování je proto přímým ohrožením zdraví či dokonce života nejen „provinilce“, ale i dalších osob. 

Český červený kříž proto vyzývá všechny občany, aby respektovali a zajišťovali působením na ostatní respektování všech platných opatření a doporučení. Před koronavirem není dobré třást se strachy, ale je nutné před ním mít respekt. Jeho škodlivý potenciál je nepředstavitelně veliký. Nedovolme, aby se rozvinul. Nosme dále roušky, nedružme se a úzkostlivě dodržujme osobní hygienu – především důkladné a časté mytí rukou. Doporučení a praktické rady jsou dostupné z odkazů na našich stránkách 

 

www.cervenykriz.eu/koronavirus.

 

#Zvladnemeto ! 

Děkujeme také všem, kteří nám pomáhají pomáhat.

Tagy článku