Českolipská nemocnice má nové představenstvo

24 / 01 / 2017

Zefektivnit služby, prohloubit spolupráci a především zvýšit důvěru pacientů v nemocnici. Takový je cíl Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou (NsP) v České Lípě a proto v úterý 24. ledna 2017 na svém řádném zasedání odvolala stávající představenstvo českolipské nemocnice a jmenovala jeho nové členy. Od změny ve vedení si slibuje zlepšení situace.

„Českolipská nemocnice je významnou zdravotnickou organizací Libereckého kraje, který je jejím stoprocentním vlastníkem. Patří k páteřním nemocnicím v kraji a je tedy nutné, aby společně obě krajské nemocnice úzce a dobře spolupracovaly. Dosud se to nepovedlo, a tak bylo nutné přistoupit k personálním změnám, které přinesou propojení obou nemocnic,“ říká Eva Burešová, předsedkyně Dozorčí rady českolipské nemocnice.

Mezi novými členy představenstva se objevují jak jména zaměstnanců českolipské nemocnice, tak i manažerů z vnějšího prostředí. To zajistí vyváženost mezi lékařskými odborníky a lidmi, kteří mají zkušenosti s řízením velkých podniků nebo projektů.

 

Členové představenstva NsP ČL:

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. – člen představenstva KNL, vedoucí týmu modernizace KNL
Ing. Jiří Jakoubek – člen představenstva NsP ČL, podnikatel
Ing. Pavel Marek – předseda představenstva KNL, manažer
MUDr. Romana Kvasničková – bývalá primářka interny NsP ČL, internistka v NsP ČL
MUDr. Lubor Picmaus – primář ARO-DIOP NsP ČL
MUDr. Petr Ježek – zástupce primáře ortopedie NsP ČL
Mgr. Dana Šperlíková - vrchní fyzioterapeutka, oddělení léčebné rehabilitace  NsP ČL

Ještě před zasedáním dozorčí rady nově jmenovaná členka představenstva, MUDr. Romana Kvasničková, rezignovala na svou pozici v Dozorčí radě NsP Česká Lípa.

„Od změn ve vedení nemocnice si slibujeme obrat k lepšímu, především směrem k pacientům a poskytovaným službám. Zároveň také trváme na zachování autonomie českolipské nemocnice, jako nejdůležitějšího a největšího zdravotnického zařízení Českolipska se spádovou oblastí 120 tisíc lidí,“ zdůraznila Jitka Volfová, členka Dozorčí rady NsP Česká Lípa a statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.