České Budějovice: Nemocnice opět spouští kampaň k šetrnému užívání antibiotik

14 / 11 / 2016

Nemocnice České Budějovice, a. s., vyzývá veřejnost k šetrnému užívání antibiotik. Děje se tak v rámci Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopad a od roku 2012 je rozšířen na celý týden kolem tohoto data. Jeho smyslem je upozornit na rizika spojená s nevhodným užíváním antibiotik.

CB nemocniceNemocnice začíná s kampaní již dnes (14. 11.) a po celý týden bude veřejnost informovat o rostoucím trendu užívání antibiotik, který s sebou nese řadu rizik ve smyslu nárůstu odolnosti bakterií vůči nim a v budoucnu i možnost přechodu do „předantibiotické éry“, kdy nebudou dostupná antibiotika k terapii i banálních infekčních onemocnění. „V terminále nemocnice i ve zdejší lékárně budou k dispozici informační materiály pro pacienty. Na televizních obrazovkách v čekárnách ordinací budeme během celého týdne vysílat propagační spot, upozorňující na hrozbu ztráty účinnosti antibiotik,“ uvedla Magdalena Horníková, vedoucí lékařka Antibiotického střediska Nemocnice České Budějovice, a. s.

Evropský antibiotický den organizuje od roku 2008 Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí s cílem pomoci obezřetnému používání antibiotik. Tuto aktivitu plně podporuje Světová zdravotnická organizace. Každý rok totiž zemře v Evropě v důsledku infekce, způsobené odolnými bakteriemi, až 25 tisíc lidí a náklady na jejich léčbu přesahují 1,5 miliardy eur ročně. Kampaň se nese v duchu sloganu: „Antibiotika – ohrožený poklad lidstva“.

„Odolnost vůči antibiotikům se rychle šíří. Lidem se mnohdy předepisují tyto medikamenty k léčbě infekce zbytečně a bakterie si v rámci běžné adaptační reakce vytvářejí vůči antibiotikům odolnost. Pak může dojít k přenosu bakterií odolných vůči antibiotikům z léčeného pacienta na další osoby. Bakterie odolné vůči antibiotikům se také mohou na člověka přenést prostřednictvím potravin nebo při přímém kontaktu se zvířaty. Stále více se hovoří také o nemocničních nákazách způsobených necitlivými původci,“ řekla Horníková.

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region.

V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde narodilo 2267 dětí.

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 miliardy korun.

Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si udržela i v kategorii „Finanční zdraví“.