Česká neurologická společnost vyznamenala emeritního primáře písecké nemocnice Ivo Schenka

Česká neurologická společnost vyznamenala emeritního primáře písecké nemocnice Ivo Schenka
foto: www.nemopisek.cz/MUDr. Ivo Schenk
20 / 12 / 2023

Emeritní primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek Ivo Schenk se zařadil mezi významné neurology v České republice. Česká neurologická společnost ocenila jeho celoživotní přínos oboru a udělila mu čestné členství.

Odborné ocenění obdržel na 36. českém a slovenském neurologickém sjezdu, který se konal na přelomu letošního listopadu a prosince v Hradci Králové.

Česká neurologická společnost jako odborné sdružení uděluje čestná členství za celoživotní přínos neurologii od roku 1981. Dodnes takto ocenila pouze 38 neurologů působících v České republice. Ivo Schenk je jedním z nich. 

Ivo Schenk po více než třicet let významně ovlivňoval rozvoj neurologie v Písku. Jako primář Neurologického oddělení písecké nemocnice v letech 1985 – 2018 se zasloužil například o rozvoj iktové péče v regionu. Písek byl prvním jihočeským městem, které mělo iktové centrum. Během jeho působení v pozici primáře nemocnice zahájila provoz urgentního příjmu pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. I díky tomu následně předčila velké fakultní nemocnice v léčbě osob s mrtvicí. Jako emeritní primář tu působí dodnes.

„Ivo Schenk byl jedním z nemnoha primářů, který držel linii nutnosti existence samostatné Jednotky intenzívní péče na svém Neurologickém oddělení v Písku. Díky tomu se mohl stát šéfem jednoho z prvních iktových center v České republice a Jihočeském kraji. Získal tím vysoce odborný kredit i reputaci prozíravého neurologa. Dokázal vychovat řadu dalších neurologů, a díky tomu oddělení s Iktovým centrem ukotvit v systému péče regionu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. „A já si cením i toho, že tato výjimečnost ho nikdy nepřerostla, a i nyní ho pořád znám jako člověka normálního,“ dodal.

„Vždy byl racionální a věcný. Na oddělení je nezapomenutelný pro svou pracovitost,“ řekl primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek Karel Bechyně.

Česká neurologická společnost je odborným sdružením, zaměřeným na rozvoj neurologie jako významné lékařské a vědecké disciplíny v tuzemsku. Podílí se na kvalitní přípravě i celoživotním vzdělávání lékařů v tomto oboru. Většinu členů má mezi neurology, ale přijímá i jiné lékaře, zdravotníky nebo vědecké pracovníky.

www.nemopisek.cz 

Tagy článku