Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP - 50 let!

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP - 50 let!
26 / 05 / 2019

Česká lékařská akupunkturistická společnost (ČLAS ČLS JEP) pořádala v sobotu 25. 5. 2019 celodenní slavnostní seminář s odborným a společenským programem, kterým si připoměla 50. výročí založení. Jako jedna z mála odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně stále funguje jako platforma pro lékaře z obou republik, včetně odborných akcí nebo dvoujazyčného časopisu Acupunctura Bohemo-Slovaca. V čele jsou za ČR MUDr. Ladislav Fildán jako předseda, místopředsedové mj. MUDr. Daniela Bláhová, která vede vědeckou sekci, MUDr. Zuzana Vančuříková nebo MUDr. Petr Sedláček.

 

Zleva: Jan Hovorka, Guan Xin, Dagmar Bláhová a František Pára

Akupunktura je oficiálně uznávána a tolerována jako podpůrná léčebná metoda Tradiční čínské medicíny (TCM), užívaná ve zdravotnickém zařízení v souladu s předpisy. Není však hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Akreditované vzdělání, a tedy kvalifikaci, u nás ale představuje jen doškolovací kurz pro lékaře, v rozsahu asi 300 hodin studia. 

Velkou šanci potvrdit praxí a výzkumem účinky měla česká (a tedy i evropská)  medicína v době fungování mezivládního projektu Česko-čínského centra TCM, které od roku 2015 fungovalo va FN Hradec Králové. Tím, že senátoři v čele s Alenou Dernerovou dosáhli zrušení novely zákona 96/2004Sb., dostala se TCM zcela mimo gesci systému zdravotnictví. Metody jsou označeny jako nelékařské, poskytování péče je limitováno jen živnostenským zákonem. 

Čínští lékaři mají prakticky stejný základ v rámci studia medicíny, a současné trendy jednoznačně propojují tradiční znalosti a postupy s moderní, i v Číně preferovanou medicínou západní. Mnoho lékařů z největších nemocnic významných provincií jezdí do českých a slovenských fakutlních i regionálních nemocnic na stáže. Naši lékaři se v Číně na studijním nebo pracovním pobytu octnou jen zřídka.

Projekt Kliniky TCM ve FN Hradec Králové počítal i s pavilonem na hospitalizaci a zdokonalením péče pro větší počet zájemců. Přestože fungoval jen něco přes tři roky a ambulantně, výsledky u tří tisícovek ošetřených klientů byly výrazně pozitivní. Desetinásobek žádostí muselo vedení FN odmítnout, kapacita nestačila.

Přes velký zájem byl projekt v Hradci Králové v únoru 2019 ukončen. Další péči o budoucnost a možnou realizaci, včetně vedoucího lékaře Dr. Med. Guan Xina, PhD, převzal Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alterativ (NFPTCMA). S vědomím Ministerstva zdravotnictví ČR a partnerské nemocnice Shuguang Hospital Shanghai projednává další možnosti působení čínských lékařů TCM, a také další rozvoj ve formátu vědeckého projektu do nemocnice, která by měla o pokračování zájem. Problémem je samozřejmě aktuální legislativa, která nepřipouští spolupráci s lékaři a působení ve zdravotnickém zařízení. 

“Víme, že situace je nyní v ČR pro pacienty TCM problematická. Podpořili jsme významný mezivládní projekt, a s jeho dílčími výsledky jsme zatím spokojeni. Ve spolupráci s nadačním fondem najdeme jistě nové cesty. Studoval jsem na lékařské fakultě, pracoval několik let i USA a samozřejmě v Hradci Králové. Znám západní i TCM a podporuji, stejně jako naše nemocnice a univerzity, propojování a sdílení obou medicín,” řekl Dr. Med. Guan Xin, PhD, hlavní konzultant NFPTCMA.

NFPTCMA připravuje pro laickou i odbornou veřejnost přednášky o možnostech využití TCM, semináře pro lékaře a praktiky, s lektory výhradně z čínských univerzit a nemocnic. Na základě Rámcové smlouvy o mezinárodní spolupráci s výše zmíněnou Shuguang Hospital ze Šanghaje, která má s českými lékaři dlouhodobé vztahy, tak z pozice neziskové organizace-nadačního fondu zprostředkovává odborné kontakty i možnosti, jak naplnit veřejný zájem.

Záměrem NFPTCMA je široce informovat co největší počet klientů, zájemců o terapii i praxi. Současně nabízí lékařům možnosti osobních odborných konzultací, praktické výuky nebo pobytu na čínských klinikách. Ve výsledku tak bude možné nabídnou české veřejnosti nejen špičkovou kvalitu, ale i kontrolu, přehled a srovnání. 

“Naším produktem je informovaný klient, většinou dlouhodobě nemocný člověk, který hledá pomoc, nebo aspoň naději. Metody a produkty TCM mu skutečně mohou, pod odborným vedením a za spolupráce jeho lékaře, pomoci. V podobném stavu jsou však lidé snadným terčem podvodníků. Pod značkou TCM se dnes nabízí kde co.  Bohužel vyřazení z gesce lékařů jen pomohlo rozvoji rychloživnostníků, kteří mají odvahu letmé znalosti z webů a víkendových kurzů vydávat za odbornou pomoc,” říká Jan Hovorka, zakladatel nadačního fondu. “Naším cílem je nastavit laťku, kdy pacienti budou mít péči lékařů, ovládajících autentické, originální a bezpečné metody TCM, s poskytováním ověřených produktů herbální medicíny, které mají  originální složky a dost složitou recepturu. Jsou rozdíly v kvalitě bylinek z jižní Číny nebo Tibetu, na to čínští lékaři poukazují a těm vysokohorským dávají přednost. U nás ale nevíte nikdy zcela bezpečně, zda jde o originální esence nebo náhražku z jižních Čech. Spolupráce, nikoli zákazy,  prospívají pacientům. To je mimochodem i doporučení WHO, která klade důraz na využívání a zpracovávání poznatků národních tradičních medicín - korejské, japonské, tibetské, nebo třeba různých jihoamerických. Proto prosazujeme sdílenou medicínu, využívající těchto benefitů. Čínší lékaři TCM jsou bezesporu na špičce jak praxe, tak výzkumu a aplikace výsledků do praxe. Ten se dnes děje na nejvyšší vědecké úrovni. U nás se nezmiňuje, že důležité lékařské výzkumy, které bychom do sdílené medicíny zařadili, probíhají i ve spolupráci řady zemí a vědeckých institucí z USA, Austrálie, Izraele, i zemí EU s Čínou.” dodal Jan Hovorka.

Padesáté vyročí ČLAS ČL JEP je dokladem, že více než 500 lékařů  už půl století úspěšně využívá k moderní medicíně osvědčené tradiční metody. Je možné tedy přijmout vizi sdílení a využívat ji ve vlastní odbornosti ve prospěch pacientů. Nezbytná je ale akreditovaná výuka, kontakty s vědeckými špičkami v Číně, výměnné pobyty a finance, které mimochodem pro vybrané projekty čínská strana zaručuje. Spolupráce českých a slovenských kolegů v odborné společnosti je přesvědčivou ukázkou, že odbornost, profesionalita, kontrola a autenticita jsou prespektivnější a rozumější, než zákazy a ignorace.

 

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ

Česko-čínské centrum TCM Praha

Praha 1

Opletalova 19

nfptcma.cz

info@nfptcma.cz

 

Text: Redakce