Cenu hejtmana Ústeckého kraje získal dlouholetý primář otorinolaryngologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a uznávaný odborník

14 / 07 / 2016

MUDr. Karel Sláma, dlouholetý primář Oddělení otorinolaryngologie (ORL) a chirurgie hlavy a krku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., patřící ke špičkám svého oboru v České republice, získal cenu hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2015 za Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života.

„Ocenění si velmi vážím. V průběhu své profesní kariéry jsem měl jednak velké štěstí na spolupracovníky, a také na kvalitní zázemí, důležité pro náročnou práci lékaře. Bez obojího bych jen těžko získal tuto cenu,“ řekl emeritní primář MUDr. Karel Sláma.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Fiala k získání ceny MUDr. Karlu Slámovi poblahopřál. „Panu primáři děkuji za práci, péči, i úsilí, s nímž po dlouhá léta oddělení vedl a během kterých je dostal na vynikající úroveň. Velmi mě těší, že je již čtvrtým lékařem Krajské zdravotní, který cenu hejtmana Ústeckého kraje obdržel,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

MUDr. Karel Sláma je uznávaným odborníkem a čestným členem společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku. Byl dlouholetým členem Výboru společnosti pro ORL chirurgii hlavy a krku a členem Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro ORL obor. Věnuje se i vědecké činnosti – pořádání vědeckých konferencí s mezinárodní účastí a přímými přenosy operací z operačních sálů do výukových místností. Dnes jsou konference nazvány „Slámovy ORL dny“. Nelze pominout jeho přínos na výrobě a zavedení ušní ventilační trubičky, po MUDr. Slámovi latinsky nazvaná „stipula“.

V minulých letech cenu hejtmana Ústeckého kraje obdrželi také lékaři Krajské zdravotní, a. s. Nejprve přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., podruhé cenu obdržel přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan. Schraml, Ph. D., a za rok 2014 MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Cena hejtmana vyznamenává vynikající občanské zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy. Uděluje se v pěti kategoriích, letos už popáté. Laureáti obdrží od Ústeckého kraje odměnu ve výši 50 000 Kč.
Slavnostní veřejné předání ocenění připravuje odbor kancelář hejtmana na měsíc září.

Zdroj: kzcr.eu

logo-kz_male