Cenu hejtmana Ústeckého kraje převzal dlouholetý primář otorinolaryngologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Karel Sláma

12 / 09 / 2016

MUDr. Karel Sláma, dlouholetý primář Oddělení otorinolaryngologie (ORL) a chirurgie hlavy a krku Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., patřící ke špičkám svého oboru v České republice, převzal v úterý 6. září cenu hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2015 za Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života.

karel-slama_galerie-980

"Poděkování za vynikající zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje formou Ceny hejtmana uděluje kraj již popáté a jsem nesmírně rád, že každoročně se počet navržených kandidátů zvyšuje," řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ve svém vystoupení na pódiu ústeckého Severočeského divadla. Na udělení Ceny hejtmana za rok 2015 letos obdržel odbor kanceláře hejtmana Krajského úřadu 31 nominací, které splnily potřebná kritéria.

Oceněnému lékaři a vynikajícímu odborníkovi cenu v ústeckém divadle předal a poblahopřál předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. "Práce, kterou doktor Sláma starší vykonal, si nesmírně vážím, stejně jako jeho další činnosti, kdy i po odchodu na zasloužený odpočinek dál pomáhá kolegům na ORL oddělení Masarykovy nemocnice. Zároveň jsem rád, že emeritní primář Karel Sláma je dalším z lékařů Krajské zdravotní, oceněných v minulých letech cenou hejtmana Ústeckého kraje. Tu v minulých ročnících obdržel nejprve přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., podruhé cenu obdržel přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. MUDr. Jan. Schraml, Ph. D., stejně jako MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem," připomněl Ing. Jiří Novák.

"Ocenění si velmi vážím. V průběhu své profesní kariéry jsem měl jednak velké štěstí na spolupracovníky, a také na kvalitní zázemí, důležité pro náročnou práci lékaře. Bez obojího bych jen těžko získal tuto cenu," řekl emeritní primář MUDr. Karel Sláma.

MUDr. Karel Sláma je uznávaným odborníkem a čestným členem společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku. Byl dlouholetým členem Výboru společnosti pro ORL chirurgii hlavy a krku a členem Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro ORL obor. Věnuje se i vědecké činnosti - pořádání vědeckých konferencí s mezinárodní účastí a přímými přenosy operací z operačních sálů do výukových místností. Dnes jsou pravidelné ústecké konference nazvány "Slámovy ORL dny". Nelze také pominout jeho přínos na výrobě a zavedení ušní ventilační trubičky, po MUDr. Slámovi latinsky nazvaná "stipula".

Cena hejtmana vyznamenává vynikající občanské zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy. Uděluje se v pěti kategoriích. Laureáti obdrželi od Ústeckého kraje také odměnu ve výši 50 000 Kč.

Zdroj: kzcr.cz, foto archiv denik.cz