Centrum pro závislé na tabáku proškolilo další zdravotní sestry, zájem má i veřejnost

Centrum pro závislé na tabáku proškolilo další zdravotní sestry, zájem má i veřejnost
07 / 01 / 2020

Odborné rady, praktické zkušenosti, fakta o škodlivosti kouření. Tyto informace a řadu dalších poskytuje Centrum pro závislé na tabáku při Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně během školení, konzultací a kurzů, které v průběhu celého roku pořádá jak pro veřejnost, tak pro zdravotníky.

Jeden z kurzů se uskutečnil v prosinci a byl určen všem zdravotníkům se zájmem o tuto problematiku. „Byla jsem velmi ráda, že mezi kurzisty byla i porodní asistentka z naší nemocnice. Z jejich zkušeností víme, že i mezi ženami rodičkami se vyskytují kuřačky. Ty přitom ohrožují nejen své zdraví, ale také zdraví svých dětí. Je proto potřeba jim nabídnout odbornou pomoc,“ konstatovala Ivana Bobovská, vedoucí sestra Centra pro závislé na tabáku.

V průběhu letošního roku se v problematice léčby závislosti na tabáku podařilo v krajské nemocnici proškolit i dvě zdravotní sestry ze spánkové laboratoře, jednu z oddělení ARIM a další v diabetologické ambulanci. „Chceme dosáhnout stavu, kdy bude na každém oddělení naší nemocnice proškolena v problematice léčby závislosti na tabáku alespoň jedna sestra. Takto bychom mohli pacientům, kteří se snaží přestat kouřit, velmi účinně pomáhat,“ prohlásila Ivana Bobovská.

V průběhu celého roku poskytuje Centrum pro závislé na tabáku poradenství také veřejnosti. Pro ni pravidelně pořádá vždy 31. května Den bez tabáku, během kterého si zájemci mohou také nechat změřit množství oxidu uhelnatého v dechu. Odborné semináře - workshopy - se letos uskutečnily i pro studenty zlínské Univerzity Tomáše Bati nebo klienty Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

V České republice se lidé většinou pokouší skoncovat s kouřením sami, v této snaze uspějí pouze tři procenta z nich. Pokud spolupracují s odborníky, jejich šance se výrazně zvyšují. „Zájem o spolupráci s námi je. Pokud pořádáme akci pro veřejnost, přijdou k našemu stánku vždy desítky až stovky lidí. S některými z nich poté spolupracujeme v rámci našeho centra,“ sdělila Ivana Bobovská. V tuzemsku je přibližně 2,5 milionu kuřáků. Každý rok na následky kouření zemře až 18 tisíc lidí, nejčastějšími příčinami jsou nádorová onemocnění a kardiovaskulární nebo respirační choroby.