Bílovec: Nemocnice má nové Oddělení rehabilitace

30 / 09 / 2016

Zrekonstruované a zmodernizované Oddělení rehabilitace je připraveno poskytnout pacientům komplexní léčbu v nových prostorách, s novým vybavením i novými metodami. Ve čtvrtek si jej přijel prohlédnout také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, vedení Moravskoslezského kraje a další zhruba stovka pozvaných hostů.

20169292052392610Tady je vidět, že i menší nemocnice jsou velmi důležité z hlediska fungování v systému. Víme, že populace stárne, víme, že potřebuje následnou péči, ale nejde jen o to uložit pacienty na následná lůžka a dávat jim tabletky, když to řeknu zjednodušeně, ale i samotná rehabilitace je důležitá, a to obzvláště pro pacienty ve vyšším věku. Tady budou mít vše pod jednou střechou, nejen toto zmodernizované Oddělení rehabilitace, ale během několika týdnů i zbrusu nové Oddělení následné péče. Věřím, že pacienti budou u vás moc rádi a ocení i to, že pro péči o jejich zdraví se tady v Bílovci udělal další a velký krok. Blahopřeji pacientům i zdravotnickému personálu Bílovecké nemocnice a děkuji Moravskoslezskému kraji, že se takto stará o zdravotnictví. Je vidět, že zdraví obyvatel je jeho prioritou,“ na úvod pronesl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák následně doplnil slova ministra. „Přesně o to nám jde, chceme krajské nemocnice dostat na úroveň jednadvacátého století. Chystáme se investovat i do dalších oddělení. Touto investicí jsme chtěli dát najevo, že budoucnost Bílovecké nemocnice existuje a těch bezmála 52 milionů Kč si myslím, že je investice, která se vyplatila a dala Bílovecké nemocnici budoucnost. Děkuji zároveň manažerům švýcarských fondů, že podpořili tento projekt a přispěli 85 procent z celkové částky. 

Oddělení rehabilitace poskytne pacientům kompletní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, vioforterapie, elektrostimulace. Také přístrojovou tlakovou masáž i individuální léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě (metoda Brunkow, Bobath koncept pro dospělé, SM systém sloužící k posilování těla pomocí vlastní váhy).

„Máme tady například sedm nových vířivek na kompletní vodoléčbu včetně Hubbardova tanku na podvodní masáže, vibrační a balanční plošiny, dvojdílný Vojtův stůl na léčebný tělocvik a další moderní vybavení. Počítáme s tím, že do léčby zavedeme i nové rehabilitační metody, jako třeba Mc Kenzieho metodu, založenou na testování bolestivých symptomů v závislosti na aplikovanou mechanickou zátěž. Ženy ocení léčbu dysfunkce pánevního dna a inkontinence za pomoci elektrostimulačních přístrojů. Naši rehabilitační pracovníci jsou kompletně proškoleni také v konceptu bazální stimulace. Máme zkušenosti, že bazální stimulace přináší velmi dobré výsledky v léčbě a péči o pacienty s těžkým kombinovaným somatickým a mentálním postižením,“ říká vedoucí rehabilitace fyzioterapeutka Ladislava Matyšťáková.

„Já bych chtěl poděkovat zejména zdejšímu personálu, to období po dobu rekonstrukce bylo velmi náročné. Personál se musel přestěhovat do provizorních prostor, přesto se po tu dobu dařilo poskytovat naprosto bezchybnou péči o pacienty. Jsem rád za obrovskou podporu kraje do zdravotnictví, věřím, že budeme pokračovat dále,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek s tím, že v rámci projektu si mohl zdravotnický personál také zvýšit a rozšířit kvalifikaci, což mimo jiné znamená právě to, že při péči o pacienty budou moci používat nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

Jsem moc rád, že se podařilo získat finanční prostředky na vybudování nových prostor Oddělení rehabilitace, ale také na zásadní rekonstrukci Oddělení následné péče, která se pomalu blíží ke konci. Na tomto oddělení budou hospitalizováni nejrůznější pacienti, pacienti křehcí, geriatričtí, kteří potřebují dlouhodobou rekonvalescenci, budou zde pacienti s demencemi, poskytovat budeme také péči pro pacienty již nevyléčitelně nemocné, kteří jsou v závěrečné fázi svého života. Jsem velmi rád, že naše nová oddělení budou v jedné budově, že péče pro pacienty následné péče bude intenzivnější, komfortnější. Samozřejmě věřím, že Oddělení rehabilitace bude sloužit také pacientům z Oddělení chirurgie, interny a jiným,“ na závěr doplnil primář Oddělení následné péče Martin Mužný.

Projekt „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.“, jehož součástí byla rekonstrukce Oddělení rehabilitace, je financován částkou 51.966.446 Kč. Z této částky je dotace 85% ze švýcarských fondů, 15% z Moravskoslezského kraje. Do konce roku otevřeme zmodernizované Oddělení následné péče.

Zdroj: msk.cz