Nemocnice Beroun: V Rehabilitačním centru (RCNB) byla zřízena Kinesiologická laboratoř

15 / 04 / 2014

Počátkem tohoto roku byla v Rehabilitačním centru zřízena kinesiologická laboratoř, určená k vyšetření a objektivizaci poruch hybnosti. Kineziologická laboratoř je umístěna v samostatné místnosti v přízemí RCNB, budova E a vybavena 2 vyšetřovacími přístroji firmy Tecnobody.

Vedoucí laboratoře je PaeDr. Helena Božková, PhD., která mimo vlastní diagnostiky ve fyzioterapii využívá přístroje v indikovaných případech i k nácviku pohybových dovedností.

Laboratoř je vybavena:

1/ Proprioceptivním zařízením PRO-KIN PK 252 typ B s Trunk systémem TB - 252 Trunk

je zařízení, které je určené pro testování i terapii. Hodnotí správnost postury v gravitačním poli /fyziologii i odchylky/, umožňuje přesné vyhodnocení a poskytuje kvalitní podklad pro sestavování krátkodobého rehabilitačního plánu. Skládá se ze sítě senzorů, které zachycují úhlové pohyby a aplikovanou zátěž na výkyvné desce. Při interakci pacienta s touto deskou se veškeré jednotlivé pohyby mění na elektrické impulsy, které jsou přenášeny do PC. El. impulsy jsou následně zpracovány pomocí speciálního sofwaru, lze je sledovat v grafické podobě na monitoru PC a zároveň nejen vytisknout, ale i uložit, archivovat a porovnávat.

Pacient má k dispozici vizuální zpětnou vazbu, která mu umožňuje vytvořit si srovnání mezi tím, co cítí na proprioceptivní (signály z periferie těla do mozku) a kinestetické (pohybové) úrovni a tím, co se ve skutečnosti děje na úrovni motorické. V praxi tak může pacient opět získat správné proprioceptivní a kinestetické cítění.

2/ Robotickým systémem TB – MJS 614 P

Systém MJS je zařízení pro vyšetření a fyzioterapii ramene. Byl navržen pro použití v rehabilitaci od úplně první akutní fáze. Toto zařízení se skládá z mechanické podpěry, jejímž účelem je podepřít pacientovu končetinu a tím mu jednak pomáhat při cvičení a jednak nabírat informace o rozsahu pohybů ramenním kloubu. Software vyvinutý pro tento systém poskytuje vizuální zpětnou vazbu, zobrazuje cvičení a vypisuje z databáze informace ke konkrétnímu pacientovi. Při pohybu podpěry přístroje MJS může pacient na obrazovce sledovat pohyb v 3D zobrazení.

Zdroj: nemocnice-beroun.cz

Novinky_11042014-f220_150