Beroun: Berounská nemocnice nabízí špičkovou rehabilitační péči

06 / 04 / 2014

V současnosti je v areálu nemocnice vidět, že zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce a provádí se zde řada stavebních úprav. Rekonstrukce nemocnice probíhala hlavně v letech 2008 až 2013, nyní se pracuje na přístavbě Rehabilitačního centra. Je to poslední, třetí etapa jeho budování. V přístavbě budou 2 bazény pro fyzioterapii, velká tělocvična, sál pro diagnostické posilovací přístroje DAVID, jídelna v kombinaci s nemocniční restaurací. Současně ve dvou podlažích budou jednolůžkové pokoje pro klienty centra. Dokončení této přístavby je plánováno v průběhu tohoto roku.

Dále se dokončují úpravy nemocničního parku, před dokončením je výcvikový prostor pro pohybové aktivity všedního dne – chůze po různých druzích povrchu, přes překážky, do různých typů a velikosti schodů, nástup do dopravních prostředků.

Před berounskou nemocnicí byla zahájena výstavba velkokapacitního nemocničního parkoviště.

Berounské rehabilitační centrum se od jiných podobných zařízení liší v prvé řadě velikostí. Jde o největší zařízení pro včasnou (akutní) léčebnou rehabilitaci v republice. V rámci ČR se obvykle lůžka akutní léčebné rehabilitace zřizují v rámci nemocnic o velikosti 20-40 lůžek. Berounská nemocnice se změnila na nemocnici rehabilitační.

V Rehabilitační centru berounské nemocnice přijímají pacienty po zvládnutí akutního či pooperačního období ze všech klinických pracovišť, kdy postupy léčebné rehabilitace se stávají hlavní složkou léčby. Například po operacích nosných kloubů za 6-7 dní od operace, u mozkových mrtvic 10-14 dní po vzniku onemocnění, pokud je klinický stav již stabilizován.  V některých případech zahajujeme léčebnou rehabilitaci v den operace a pokračujeme bezprostředně po ní, u plastických operací kolen a dalších operacích, prováděných v Artroskopickém centru Nemocnice Beroun. Na rozdíl od obdobných pracovišť v České republice je v Rehabilitačním centru nedílnou součástí léčebné rehabilitace rozsáhlá a intenzivní ergoterapie, prováděná v dostatečně velkých prostorech pěti ergoterapeutkami. Zajištění kontinuální psychologické a logopedické péče je samozřejmostí.

V Rehabilitačním centru jsou k dispozici všechny obvyklé diagnostické a terapeutické postupy v léčebné rehabilitaci a fyzioterapii. Testování rovnováhy, správného zatěžování dolních končetin a pohyblivosti ramen je možné otestovat a trénovat v kinesiologické laboratoři. Rozsah pohybu a svalovou sílu lze diagnostikovat a trénovat na diagnostických posilovacích strojích DAVID, kde je sestaven cílený individuální program pro každého klienta. O logopedické a psychologické péči již byla řeč, ale nedílnou součástí je také sociální šetření ve všech případech, kde úraz či onemocnění svým dopadem porušují status quo sociální situace klienta.

Základem je vysoká kvalita znalostí a nasazení ošetřujícího personálu, ať už lékařů, tak zejména fyzioterapeutů a ergoterapeutů, v neposlední řadě zdravotních sester a sanitářů.

Zdravotní péče je i zde hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pacienti si částečně připlácejí na vyšší vybavenost Rehabilitačního centra s odstupňováním podle lůžkové kapacity pokoje – jedno- až třílůžkových.

Nemocnice Beroun, potažmo Rehabilitační centrum, má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Zdroj: nemocnice-beroun.cz (text i foto)

ptaci_perspektiva-f450_200