Benešovská nemocnice se zapojila do jednoho z největších taktických cvičení integrovaného záchranného systému letošního roku

19 / 05 / 2017

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov se ve čtvrtek 18. května 2017 zúčastnila taktického cvičení integrovaného záchranného systému (IZS) Středočeského kraje a zdravotnických zařízení s názvem „Slapy 2017“.Tématem cvičení byl nácvik řešení mimořádné události s velkým počtem zraněných, spolupráce a koordinace záchranných prací se složkami IZS, poskytování posttraumatické péče, transport raněných do zdravotnických zařízení a aktivace traumatologického plánu.

 

Benešovská nemocnice se v rámci tohoto cvičení zaměřila především na prověření svého traumatologického plánu a činnost kontaktního místa nemocnice určeného pro příjem tísňové výzvy.Po aktivaci traumatologického plánu nemocnice byl následně prověřen způsob aktivace zásahového týmu a jeho postup při přijmu zraněných, kteří byli ZZS ČR již roztříděni metodou TRIAGE. Dalším úkolem bylo pořízení zdravotnické dokumentace. Úplně poprvé bylo vyzkoušeno ověření totožnosti zraněných a spárování pořízené dokumentace s dokumentací ostatních složek IZS. Prověřena byla také spolupráce s dopravní zdravotní službou Falck Emergency, která je zahrnuta do traumatologického plánu benešovské nemocnice a traumatologického plánu ZZS SČK.Ve čtvrtek 18. 5. 2017 v čase 10:47 hodin přijala službu konající sestra kontaktního místa na oddělení ARO benešovské nemocnice tísňovou výzvu od Záchranné služby Středočeského kraje o mimořádné události s velkým počtem zraněných osob v oblasti Slapské přehrady, kde došlo k požáru výletní lodi během její vyhlídkové plavby.

 

Nemocnice Benešov,  taktické cvičení integrovaného záchranného systému

Taktické cvičení integrovaného záchranného systému, Slapy | Nemocnice Benešov

 

Po druhé upřesňující tísňové výzvě již o konkrétním počtu zraněných byl aktivován traumatologický plán nemocnice a zahájeny přípravy na příjem zraněných. Proběhla aktivace členů zásahového týmu nemocnice a byla zahájena příprava prostoru centra zásahu pro příjem zraněných.Záchranná služba přivezla zraněné, označené barevnými identifikačními kartami s číselnými kódy dle jejich poranění. Předávání a přebírání zraněných organizoval nejzkušenější lékař zásahového týmu nemocnice. U zraněných bylo provedeno základní diagnosticko-prognostické vyšetření s výslednou specifikací cílového pracoviště nemocnice k provedení nezbytných zdravotních výkonů.Zdravotníci Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., se cvičení zhostili na výbornou a všichni pacienti byli převzati do péče v krátkém čase. Jediným kazem na kráse byl problematický přístup do prostor chirurgického pavilonu, kde byl prováděn příjem zraněných, a to z důvodu neoprávněně parkujících soukromých vozidel návštěvníků nemocnice a velkého počtu objednaných pacientů v čekárnách ambulancí. Z těchto důvodů se stává velmi aktuální a bezpodmínečně nutná myšlenka na zřízení centrálního příjmu pacientů, která by ulevila chodu nemocnice právě při takovýchto událostech, ale i běžnému provozu.

 

Nemocnice Benešov,  taktické cvičení integrovaného záchranného systému

Taktické cvičení integrovaného záchranného systému | Nemocnice Benešov

 

Příjmu pacientů v benešovské nemocnici se také účastnil radní pro zdravotnictví a náměstek hejtmanky Středočeského kraje Martin Kupka, který bedlivě sledoval výkon benešovských zdravotníků a situaci vyhodnotil slovy: „Je to potvrzení, že pro další rozvoj benešovské nemocnice je nutné vybudovat centrální urgentní příjem. Jednat bych chtěl o tom spolu s dalšími radními Středočeského kraje již hned teď prvního června,“.

 

Nemocnice Benešov,  taktické cvičení integrovaného záchranného systému

Taktické cvičení integrovaného záchranného systému | Nemocnice Benešov