Benešovská nemocnice dále zabezpečuje svůj areál - nové oplocení a následně zasíťování areálu nemocnice pro instalaci bezpečnostních kamer bylo právě dokončeno

19 / 05 / 2017

Návštěvníci nemocnice si již jistě zvykli na nové oplocení areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie, jehož výstavba byla dokončena v minulých měsících. Oplocení bylo první fází projektu, který má za cíl zabezpečení areálu nemocnice. Druhá fáze - zasíťování areálu nemocnice a instalace sloupů pro umístění bezpečnostních kamer - je hotova právě teď, v polovině května 2017. Třetí fází projektu bude následná instalace bezpečnostních kamer a napojení na centrální bezpečnostní pult.

 

„Staré oplocení areálu již dávno neplnilo svou funkci a tady to nové navíc ještě dále povyšujeme o další bezpečnostní prvky. A to je kamerový bezpečnostní systém a napojením na centrálu“, říká předseda představenstva Ing. Pavel Pavlík.

 

Do právě dokončené realizace přípravy sítí kamerového systému, včetně sloupů pro umístění bezpečnostních kamer a rozvodů, investovala nemocnice ze svých vlastních zdrojů dva miliony korun. Nataženo bylo necelých 2,5 km kabelů a rozmístěno 25 kusů 4 m sloupů v celém areálu benešovské nemocnice.V budoucnu projekt pokročí do třetí etapy, kdy dojde k vybudování datového centra snímaných audiovizuálních informací a instalaci bezpečnostních kamer. Kamerová zařízení se budou spouštět, pokud zaregistrují pohyb a budou tak schopna i v noci okamžitě podat informaci do datového centra v případě nějaké nežádoucí události nebo osoby.

 

Prioritou této investice a celé stavební akce je především zajištění bezpečí, jak uvádí člen představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Ing. Luboš Balata na společném setkání, při příležitosti ukončení prací zasíťování areálů dne 19. května 2017: „Bezpečnost je pro nás jednou ze zásadních priorit. Zvláště pak v dnešní době, kdy lze počítat i s eventuálními mimořádnými hrozbami, a jsem rád, že v nemocnici se nám daří takovéto projekty realizovat.“