BENEŠOV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/lky nemocnice

15 / 01 / 2017

Představenstvo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/lky Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Představenstvo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
vyhlašuje
výběrové řízení na vedoucí pracovní místo
ředitel/ředitelka
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.nemocnice_benesov

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání nejméně magisterského studijního programu (v oblasti ekonomie, práva nebo lékařství nebo manažerské vzdělání v řízení zdravotnictví typu MBA výhodou)
 • zkušenosti v řízení a ekonomice lůžkového zdravotnického zařízení minimálně 3 roky
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let
 • znalosti systému veřejného zdravotního pojištění (zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů, úhradových vyhlášek, atd.)
 • znalost krajského zdravotnictví (jeho organizace)
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady
 • schopnost vést a motivovat podřízené
 • výborné komunikační a prezentační dovednosti
 • jazykové znalosti
 • občanská bezúhonnost

 

K přihlášce připojit:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi (případně s doplněním referencí a přehledu úspěchů v řídících pozicích)
 • doklady o vzdělání,
 • osobní dotazník,
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění,
 • návrh koncepce řízení předmětné nemocnice

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 15. února 2017 na adresu: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Máchova 400, 256 01 Benešov.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „Výběrové řízení – neotvírat“