Benešov: Open Door Hospital fest 2016 – 3. ročník festivalu podpoří dlouhodobě nemocné pacienty benešovské nemocnice

23 / 07 / 2016

Opět po roce se můžete těšit na benefiční festival Open Dor Hospital fest, který pořádá Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., a to v sobotu 3.9. 2016 od 13:00 do 22:00 hod. na louce u hematologického oddělení.

Výtěžek z festivalu poputuje tentokrát na oddělení lůžek ošetřovatelské péče, kde jsou hospitalizováni dlouhodobě nemocní pacienti.

Z „domácích“ benešovských kapel se na pódiu objeví skupina Poprask, Czech it, Ruce Nohy a Sabina Ludányiová. Přivítáme také 2 „přespolní“ hosty, a to jihočeskou melodic metalovou kapelu Garant a hlavní tahák celého festivalu Mirka Imricha se skupinou Poprvé, který je známý ze seskupení Abraxas a Tango.

Chybět nebude ani doprovodný program pro malé i velké, jehož součástí bude vystoupení benešovských mažoretek Wild Cats, orientálních tanečnic, karate Sanchin Dojo, Doktora Klauna a expozice Vojenského technického muzea Lešany. Děti si budou moci vyrobit něco na památku v kreativní dílničce Domu dětí a mládeže, zaskákat si v nafukovacím hradu, nebo si nechat namalovat něco hezkého na obličej. Malování si užijí i dámy a slečny, pro které bude připraven stánek nezávislých kosmetických poradkyň Mary Kay. Zájemci budou moci využít výjimečné příležitosti a vstoupit do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, nebo jen získat více informací o transplantaci kostní dřeně.

Občerstvení bude zajištěno ve větším rozsahu než předchozí ročníky, takže hladem ani žízní nikdo trpět nebude.

VSTUPNÉ na festival je opět ZDARMA.
Dlouhodobě nemocné pacienty můžete na festivalu podpořit dobrovolným příspěvkem v minimální hodnotě 50 Kč, za který získáte originální festivalový odznáček. Vybrané peníze budou věnovány na nákup věcí, které pacientům zpříjemní dlouhý pobyt na oddělení lůžek ošetřovatelské péče benešovské nemocnice.

Oddělení lůžek ošetřovatelské péče (LOP) vzniklo v r. 2003. Toto oddělení poskytuje léčebnou péči, ošetřovatelskou péči a rehabilitační ošetřování nemocným, kteří již mají stanovenou diagnózu s léčebným postupem. Lůžka slouží k doléčování předchozího akutního nebo zhoršeného chronického onemocnění na dobu do 3 měsíců s cílem dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který pacientovi dovolí návrat do domácího prostředí. Pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné, je zde snaha o bezproblémový přechod s minimalizací známých rizik do sociální instituce.
Nemocní jsou na LOP přijímáni většinou překladem z ostatních oddělení nemocnice, převážně z interního oddělení, neurologie, ortopedie a chirurgie k rekonvalescenci a rehabilitaci nebo ze zařízení sociální péče, ale i na doporučení praktických nebo odborných lékařů z domova.

Z akutních lůžek jsou na LOP nejčastěji překládáni pacienti s těmito nemocemi: CMP, Parkinsonova choroba, vertiginózní stavy, ICHS, ateroskleróza mozku, senioři po frakturách (nejvíce fraktura krčku femuru)?, onkologicky nemocní pacienti a pacienti s jinými chorobami způsobujícími postupné selhávání životních funkcí.

Průběžné informace o festivalu můžete sledovat na Facebooku.

Zdroj: hospital-bn.cz

ODHF-2016_3_TZ_W_th