ANKETA MORAVSKOSLEZSKÁ SESTRA ROKU 2020 JDE DO FINÁLE. ZAČÍNÁ HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

ANKETA MORAVSKOSLEZSKÁ SESTRA ROKU 2020 JDE DO FINÁLE. ZAČÍNÁ HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
foto: Archiv redakce/MSK logo
01 / 09 / 2020

Šestý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA roku 2020 je v plném proudu. Odborná porota už vybrala patnáct finalistek, nyní je na řadě veřejnost. Obyvatelé Moravskoslezského kraje mohou prostřednictvím hlasování na webových stránkách https://sestra.msk.cz/ vybrat z patnácti nominovaných tu, která získá titul Sestra veřejnosti.

Hlasování začíná 1. a končí 17. září. Stejně jako v předešlých ročnících bude z hlasujících vylosován jeden, který se může těšit na krásné ceny.

 

„Šestý rok vzdáváme touto anketou hold náročné práci našich zdravotníků, chceme jim tím dát najevo, jak si jejich práce vážíme a ceníme. Velmi mě těší, že se k nám v anketě Sestra veřejnosti přidává stále více a více lidí. Loni přišly desítky tisíc hlasů, věřím, že letos, kdy jsme si snad už opravdu všichni uvědomili, co pro nás zdravotní sestry denně dělají, přibydou další. Všichni zdravotníci si zaslouží toto naše poděkování, i když každý rok může odborná porota vybrat jen patnáct finalistů,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

 

Odborná veřejnost i jednotlivá zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji mohla v průběhu července nominovat do ankety Moravskoslezská SESTRA 2020 své kandidáty. Porota vybírala tři finalistky do každé z pěti vypsaných kategorií: sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, paliativní a hospicová péče, porodní asistentka, ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Jména vítězů v jednotlivých kategoriích se patnáct finalistek a finalistů dozví až v průběhu slavnostního galavečera, který se uskuteční 25. září 2020 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Tady také zazní jméno vítěze šesté kategorie – Sestra veřejnosti.

 

„Báli jsme se, že v letošním roce nebudeme moci prestižní anketu uspořádat a poděkovat tak našim sestřičkám i ošetřovatelům za jejich namáhavou práci. Díky jejich píli a nasazení však nakonec můžeme šestý ročník uskutečnit. Náš zdravotnický personál si to opravdu zaslouží,“ dodal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

 

O tom, kdo získá titul Sestra veřejnosti, může veřejnost z patnácti nominovaných vybírat od 1. do 17. září na webových stránkách //sestra.msk.cz/.

„Na těchto stránkách si může každý z hlasujících prohlédnout fotografie a přečíst stručný text, který všech patnáct vybraných finalistek představí. A podle toho se rozhodnout, pro kterou z nich bude hlasovat. Každý však může udělit z jedné internetové adresy maximálně pět hlasů denně,“ upřesnila Pavla Chodorovská ze společnosti Kongresy CZ, která anketu organizuje. Dodala, že všichni, kdo se hlasování o Sestře veřejnosti zúčastní, se dostanou do slosování. Vítězka se může těšit na krásné ceny, v podobě mobilního telefonu, dárkové tašky, nebo dvou vstupenek na slavnostní galavečer.

 

Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a odbornou záštitou prezidentky České asociace sester.

 

 

 

Tagy článku