ANKETA: Jak spolupracuje vaše nemocnice s pacientskými organizacemi?

12 / 02 / 2017

Určité oblasti, formy nebo intervaly péče o pacienty v resortu zdravotnictví nezajistí ve svých zařízeních a gesci v plné potřebě. Pomáhají tak nejbližší, příbuzní a přátelé. V rámci podpory komunikace nemocnic a zdravotnických zařízení s pacientskými organizacemi se ptáme,  jak vedení NZZ tyto občanské iniciativy vnímá, jaké má s nimi zkušenosti a například také, zda jsou pro ně přínosem. Dnes odpovídá paní ředitelka Nemocnice Blansko, MUDr. Vladimíra Danihelková:15_web

Myslíte, že pacientské organizace jsou pro české zdravotnictví přínosem?

Ano, jsou dobrou zpětnou vazbou o tom, jak české zdravotnictví funguje.

Měly by mít přístup k informacím, podporu a koordinační řízení ze strany státu?

Je otázkou k jakým informacím, v jakém měřítku. Pacientské organizace by podporu státu mít měly, ale koordinační řízení ze strany státu si konkrétně nedovedu představit.

Mohlo by ministerstvo zdravotnictví podpořit význam a pozici nemocničního ombudsmana, povinné zřízení státem jako určitou záruku nezávislosti na zřizovateli?

Na tento dotaz nemám jednoznačný názor.

Má vaše nemocnice zkušenost, podmínky a zájem komunikovat s pacientskými organizacemi?

Ano.

V čem nejvýrazněji jsou přínosné?

Jsou cennou zpětnou vazbou pro nemocnici.