Amelie: Onkologická péče a onkologicky nemocní v době koronaviru

Amelie: Onkologická péče a onkologicky nemocní v době koronaviru
07 / 04 / 2020

Praha, 7. 4. 2020 – Současná situace je nepřehledná pro mnoho profesionálů natož pro laiky. Onkologicky nemocní, kteří nyní podstupují léčbu nebo se nacházejí v některém zlomovém období léčby a života s rakovinou, se mohou ocitat v situacích, kdy neví na koho, jak a kdy se obracet.

V orientaci pomohou některé stránky, ale hlavně vlastní, dobře uvážená iniciativa. „Nebuďte na nemoc sami, hledejte ověřené informace, ptejte se a včas jednejte,“ vzkazují pracovníci Amelie, z.s. onkologicky nemocným i jejich blízkým. Léčba rakoviny i život s ní totiž stále pokračuje – i v době koronaviru.

Onkologicky nemocní patří mezi lidi se sníženou imunitou, ohrožené infekcí. Proto by měli stejně jako senioři zvýšeně dbát na všechny preventivní postupy proti infekci koronavirem. Používat roušku, desinfekci a mytí rukou, vyhýbat se možnému kontaktu s nemocnými a tedy i preventivně omezovat vycházení, např. i cestování hromadnými prostředky a pobývání v místech s mnoha lidmi okolo sebe. Takovými místy jsou samozřejmě i čekárny a ordinace.

Rizika současné situace u onkologicky nemocných zdravotníci reflektují a poměřují přijatelnost preventivních opatření s nutností současné léčby. To, co lze, v léčbě posouvají či minimalizují, to co nelze, realizují. I proto Česká onkologická společnost vydala prohlášení, kde konkretizuje léčebné postupy v současné situaci. Z vyjádření vyplývá zájem lékařů o pacienty a nastavení postupů, které minimalizují zátěž jak na onkologicky nemocné, tak na zdravotní systém. V praxi je zřetelné, že dochází ke změnám, které mění zaběhlé postupy návštěvy zdravotnických zařízení.

Proti tomuto racionálnímu postupu však stojí strach, který vyplývá z nemoci samé, ale také z informací o koronaviru a jejich tlaku na veřejnost včetně onkologicky nemocných a jejich blízkých. Nemocní by mnohdy uvítali ujištění, kterého se jim často z kapacitních či organizačních důvodů nedostává. Sami reagují tak, že se snaží o telefonickou nebo e-mailovou komunikaci s onkology. Jsou pacienti, kteří nemohou udržovat kontakt ani s  praktickým lékařem. Výsledkem je přetížení linek, kapacit a další frustrace na všech stranách.

A i v této situaci, kdy všichni míní dobré, může dojít k pochybení. Pacient, který byl v léčebném zákroku odmítnut, neví z jakého důvodu. Zda lze zákrok odložit, zda odložení iniciovalo zdravotnické zařízení z kapacitních či epidemiologických důvodů a jiné by jej mohlo provést či k odmítnutí došlo z jiných důvodů. Pacient neví, kam se obrátit, bude-li jej někdo kontaktovat s novým termínem či postupem v léčbě.

Proto lze onkologicky nemocným doporučit:

-       následujte lékařská doporučení a postupy

-       co lze odložit a nesouvisí přímo s léčbou, ponechte po dohodě s lékařem na později

-       pokud se děje něco mimo běžný rámec (např. změna zdravotního stavu nebo odmítnutí zákroku, který byl domluven), kontaktujte svého ošetřujícího lékaře

-       ptejte se na běžné postupy kontaktů na zdravotnickém pracovišti (kdo, koho, kdy a jak kontaktuje), pokud k nim nedochází podle zvyklosti, nečekejte, buďte sami aktivní – volejte a pište

-       sami zbytečně nevytvářejte tlak na komunikaci se zdravotníky

-       se svou nejistotou pracujte a sdílejte ji s dalšími – rodinou, přáteli, psychology, sociálními pracovníky či v pacientských organizacích

-       pěstujte své fyzické i duševní zdraví a věnujte se tomu, co má smysl

 „Asi nejsložitější je nynější situace pro tři skupiny nemocných,“ říká Petra Kuntošová, sociální pracovnice Amelie. V prvé řadě pro ty, kdo teprve svou onkologickou léčbu začínají a nemají vybudované kontakty. Ti nemusí vědět kam a jak se obracet, případně neví, co je běžné a co ne. Dále je situace těžká pro ty, kdo už mají určitý odstup od léčby a mají se vracet do aktivního pracovního života, případně čekají na invalidní důchod. Ti se vrací do nepřehledné situace, případně čekají na rozhodnutí, která se protahují. Ani jedna ze situací nepřispívá ke klidu. A pak jsou samozřejmě ohrožení ti, kdo se v souvislost s nastalou situací dostávají do vážných finančních obtíží, tam je třeba cílených postupů a velké aktivity. „Pro ty a nejen pro ně, je zde Amelie, z.s. a další odborné služby, které se nyní poskytují i online nebo po telefonu a e-mailu,“ doplňuje Kuntošová.

Tagy článku