AGEL Transfúzní služba Šumperk: Téměř 40 budoucích vojáků dorazilo darovat krev

AGEL Transfúzní služba Šumperk: Téměř 40  budoucích vojáků dorazilo darovat krev
foto: www.agel.cz/Mjr. Ondřej Kropáček jako dárce krve
03 / 10 / 2021

Na pomoc při stabilizaci krevních zásob ve zdravotnických zařízeních přijeli v pátek 1. října 2021 studenti Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany z Moravské Třebové na odběry do AGEL Transfúzní služby v Šumperku.

Darovat nejcennější tekutinu se rozhodlo téměř 40 studentů.

„Máme radost vždy, když se aktivně přihlásí tolik studentů. Velmi si ceníme úžasného přístupu Vojenské střední školy a jejich zástupců z řad pedagogů. Studenti jsou nadějí pro další rozšíření naší velké dárcovské rodiny. Jsou nadějí, že i v dalších letech budeme mít dostatek transfúzních přípravků pro ty, co je nejvíce potřebují. Děkujeme!vzkazuje Ing. Hana Marešová, místopředsedkyně představenstva AGEL Transfúzní služby.

Studenti darují krev / www.agel.cz

U budovy AGEL Transfúzní služby Šumperk zastavil autobus v pátek již v 6 hodin ráno a vystoupilo z něho na odběr 37 studentů, z toho 36 bylo prvodárců. Protože se má jít příkladem, přidali se k nim i jejich pedagogové, včetně  mjr. Ing. et. Ing. Ondřeje Kropáčka. Ten je dlouholetým a pravidelným dárce krve i plazmy v Šumperku a právě jeho přístup se odráží na velkém zájmu o dárcovství krve ze strany studentů. Ostatně celou dnešní akci také za školu zorganizoval. „Jednoduše je to rodinná tradice a služba společnosti,odpověděl na otázku, co ho motivuje k podpoře dárcovství krve.

Studenti darují krev / www.agel.cz

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové se kromě primární funkce – vzdělávání, zaměřuje i na brannou, vlasteneckou, společenskou a občanskou výchovu mladých lidí. Škola se proto podílí na tematicky zaměřených akcích Armády ČR a v rámci regionu spolupracuje s řadou civilních subjektů. Pomoc druhým je tedy jejich krédem. Krásným příkladem je student Michal Dudek, který byl jedním z pátečních prvodárců pouhé dva dny po svých 18. narozeninách. „Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a zároveň pomoci druhým, odpověděl na dotaz, proč se k hromadnému odběru připojil.

 

AGEL Transfúzní služba Šumperk i nadále hledá nové dárce krve a plazmy. Dárcem se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Kromě dárcovství krve a plazmy je možná v AGEL Transfúzní službě a.s. v Šumperku i registrace do Českého národního registru dárců dřeně. Stačí se objednat na tel.: 800 300 600, nebo přes objednávkový systém sumperk.odbery.cz.

 

Tagy článku