AGEL Diagnostické centrum prošlo úspěšně náročným auditem

AGEL Diagnostické centrum prošlo úspěšně náročným auditem
foto: www.agel.cz/AGEL Diagnostické centrum
26 / 07 / 2021

AGEL Diagnostické centrum a jeho tři pracoviště v Novém Jičíně, Frenštátě pod Radhoštěm a Vsetíně prošly úspěšně v pořadí již druhým externím klinickým auditem a každé pracoviště obdrželo Certifikát o provedení externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření.

Cílem auditu bylo ověřit a zhodnotit, zda zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, jsou prováděny v souladu jak se standardy, tak s dodržováním systému kvality. Externí audit měl také za cíl doplnit jiné typy hodnocení kvality, jako například akreditace nebo inspekce regulačních orgánů, například SUJB, SUKL a další,” říká jednatel společnosti AGEL Diagnostické centrum, Ing. David Koribský, MBAce. 

 

Externí komisaři posuzovali dodržování radiologických standardů přímo v praxi. Součástí auditu byla prohlídka tří pracovišť AGEL Diagnostického centra, při níž členové auditorského týmu hovořili s personálem, nahlíželi do systému a přímo se účastnili poskytování zdravotních služeb pacientům, čímž zjišťovali míru souladu běžné praxe s požadavky uvedenými v radiologických standardech.

 

Místním radiologickým standardem se rozumí písemný postup lékařského ozáření při všech vyšetřeních prováděných na jednotlivých rentgenových přístrojích v souladu s ustanovením o radiační ochraně, jehož součástí musí být způsob stanovení a hodnocení dávek záření u pacientů.

 

AGEL Diagnostické centrum má tyto standardy sepsány na své jednotlivé pracoviště a přístroje. Revize těchto standardů probíhá jednou ročně. Národní radiologický standard je součástí Věstníku Ministerstva Zdravotnictví. „Při externím klinickém auditu jsme si ověřili, že vyšetřovací postupy prováděné na našich pracovištích odpovídají národním radiologickým standardům a pacienti tak mohou mít jistotu kvalitní zdravotní péče s minimální radiační zátěží v souladu s posledními poznatky v oblasti lékařského ozáření. Externí kontroly z mého pohledu napomáhají zkvalitnění systému v poskytování zdravotní péče,říká vedoucí lékař AGEL Diagnostického centra, MUDr. Borek Frydrych.

 

Platnost certifikátu o provedení externího klinického auditu je na všech třech pracovištích AGEL Diagnostického centra do roku 2026.

 

Stěžejní součástí AGEL Diagnostického centra je novojičínské mamocentrum akreditované k provádění preventivního mamografického vyšetření, tzv. mamárního screeningu, který v ČR trvá již 18 rokem, pro získání akreditace je přitom nutné osvědčení ministerstva zdravotnictví. Počtem vyšetřených žen přes 22 000 ročně patří mezi 3 největší mamocentra v celé České republice (z celkového počtu 65 center). Součástí AGEL Diagnostického centra je i satelitní akreditované pracoviště ve Vsetíně a ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Tagy článku