NPK: Světový den hlasu v Pardubické nemocnici

10 / 04 / 2015

Máte potíže s hlasem nebo vás již delší dobu trápí chrapot. Takové signály není dobré podceňovat. Je vhodné se obrátit na odborníka. Ideální možnost máte ve čtvrtek 16. dubna 2015, kdy se koná Světový den hlasu. Do této osvětové akce se již tradičně zapojí i Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice společně s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 

Od 10.00 do 16.00 hodin nabízí veřejnosti vyšetření hlasivek na ušním, nosním, krčním oddělení Pardubické nemocnice. Bude probíhat ve foniatrické (hlasové) ambulanci, která je umístěna v přízemí budovy č. 6, kde sídlí ušní, nosní a krční oddělení.

„Kdokoliv má potíže s hlasem či dlouhodobě trvající chrapot, může využít tuto možnost a v rámci Světového dne hlasu si může nechat vyšetřit hlasivky a hrtan odborníkem na našem oddělení. Hlas je klíčovým prostředkem komunikace, proto je nutné o něj náležitě pečovat. Varovné signály, které mohou upozorňovat i na závažnější zdravotní problém, se nesmí podceňovat,“ řekl Karel Pokorný, primář ušního nosního, krčního oddělení ORL kliniky Pardubické nemocnice.

„Pouze specialisté mohou odhalit příčinu chrapotu a zahájit patřičnou léčbu. Včasně odhalená příčina se pak lépe léčí s minimálním dopadem na organismus. Proto je vhodné vyhledat odborné pracoviště co nejdříve, třeba v rámci této akce,“ dodal Jaroslav Praisler, vedoucí foniatr ušního, nosního a krčního oddělení ORL kliniky Pardubické nemocnice.

Světový den hlasu je osvětová iniciativa. Jejím cílem je zvýšit informovanost veřejnosti a zlepšit prevenci poruch hlasu. Tento významný den vznikl v Brazílii, kde byl v roce 1999 vyhlášen Národní den hlasu jako reakce na zvýšený výskyt rakoviny hrtanu u tamního obyvatelstva. Z původně pouze brazilské akce se během několika let stala akce světová. První Světový den hlasu se konal v roce 2003. Česká republika se k oslavám Světového dne hlasu připojila poprvé v roce 2009. Od té doby probíhají preventivní vyšetření i v Pardubické nemocnici.

„Zájem veřejnosti o tuto akci se každoročně zvedá, což je velmi pozitivní. Zvyšuje se tak povědomí o závažnosti onemocnění, jejichž průvodním jevem je chrapot či problémy s hlasivkami. To je velice důležité,“ řekl vedoucí foniatr Praisler.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz

pce foniatr