KNTB Zlín: Třetí etapa zateplování budov uspoří energie a zlepší komfort pacientů

31 / 10 / 2014

Třetí etapa zateplování budov začala v těchto dnech ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB). Týká se budovy č. 23 – chirurgie a budovy č. 16, kde jsou hospitalizováni pacienti Centra klinické gerontologie. Celkové náklady této investiční akce činí 40,2 milionu korun, z toho na stavební práce připadá cca 37,6 milionu korun vč. DPH. Z toho 17,7 milionu korun činí dotace EU z Operačního programu Životní prostředí. KNTB ze svých prostředků vloží 22,5 milionu korun.

„Třetí etapou navazujeme na již ukončené dvě etapy, kdy jsme v letech 2012 a 2013 zateplili 16 budov. Zateplení přinese zhruba třicetiprocentní úspory ve snížení spotřeby tepla na vytápění a vzduchotechniku. V neposlední řadě také zlepší komfort pro pacienty, ale i zdravotnický personál,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.

„Jako každé stavební práce v nemocnici také současné zateplování vyžaduje zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu ze strany pacientů, návštěvníků a zaměstnanců,“ upozornil ředitel.

Stavební práce na budově chirurgie (23) probíhají za běžného nemocničního provozu. Zahrnují dodatečné zateplení obvodových stěn a střešního pláště budovy a výměnu oken a vstupních dveří. „Nová okna budou plastová a dveře hliníkové s izolačním trojsklem. Součástí výměny výplní okenních otvorů bude osazení nových vnitřních parapetů a osazení venkovních předokenních žaluzií na jižní, východní a západní straně budovy z důvodů zamezení přehřívání prostor v letních měsících,“ řekl vedoucí oddělení správy budov KNTB Martin Nedbálek.

Ukončení stavebních prací za cca 34 milionu korun včetně DPH je plánováno na 30. duben 2015.

Kvůli zateplení budovy 16 byli v ní hospitalizovaní pacienti rozmístěni na jiné lůžkové části Centra klinické gerontologie. Práce na 16. budově zahrnují a dodatečné zateplení obvodových stěn, stávající stropní konstrukce a výměnu oken a vstupních dveří. Součástí prací je statické zajištění západní obvodové stěny budovy. Nová okna budou stejně jako v budově chirurgie plastová a dveře hliníkové s izolačním trojsklem. Nové budou také vnitřní parapety a na oknech z východní a jižní strany budovy, kde jsou pokoje pacientů, nebudou chybět venkovní předokenní žaluzie. Předání hotového díla za cca 3,6 milionu korun včetně DPH je plánováno na 15. 12. 2014.      První etapa zateplení budov zahrnovala celkem 12 budov hlavně ve staré, přední části nemocničního areálu, a budovu porodnice. Ve druhé etapě byla zateplena 11. budova – plicní oddělení, 13. budova – hematologicko-transfuzní oddělení, budova 15 – oddělení klinické biochemie a budova 48 – Centrum klinické gerontologie (LDN).

Zdroj: kntb.cz

b.23-IMG_2081