Ministr Němeček v Karlovarském kraji

07 / 06 / 2015

images-3

Návštěvu regionu zahájil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček pracovním obědem se zástupci Karlovarského kraje. U společného stolu se řešila nejenom problematika nedostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu, ale také například otázka chybějícího stanoviště letecké záchranné služby či traumacentra.

Jedním z úvodních bodů jednání bylo téma vzdělávání zdravotnického personálu. Ministerstvo zdravotnictví nyní připravuje zákon, který mimo jiné řeší otázku chybějících kvalifikovaných sester. Obor Zdravotnický asistent, který byl doposud vyučován na středních školách, by v budoucnu měl nahradit obor Praktická sestra. Bez nutnosti dalšího studia vysoké školy by tak jeho absolventky mohly nastoupit dříve do praxe.

Karlovarský kraj se kromě nedostatku kvalifikovaných sester potýká i s akutním nedostatkem praktických lékařů. „Lékařů je v České republice dost, ovšem řada z nich chce zůstat v Praze nebo Brně. Dostat je do okrajových částí regionů je proto velký problém,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Pomoci by v příštím roce měla Všeobecná zdravotní pojišťovna, která připravuje pilotní projekt, jehož cílem je v rámci úhrad výkonů zohledňovat práci lékařů v odlehlých lokalitách.

V rámci společného oběda se také diskutovalo o možnosti zřízení stanoviště letecké záchranné služby přímo v našem regionu. V současné době u nás zasahují vrtulníky ze sousedních krajů. Z Centra letecké záchranné služby v Plzni – Líních k nám vloni letěli více jak sto třicetkrát. „Pro naše obyvatele by to bylo přínosem. Zkrátila by se tak doba převozu pacienta až o třicet minut, což je při záchraně lidského života naprosto rozhodující,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Ministr následně doporučil vedení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, aby si v této souvislosti nechalo zpracovat komplexní analýzu. Jen tak bude moci myšlenku zřízení stanoviště letecké záchranné služby podpořit.

Stranou nezůstala ani otázka vybudování traumacentra v Karlovarské krajské nemocnici. Podle generálního ředitele KKn Josefa Märze nemocnice v současnosti splňuje všechny podmínky pro to, aby zde mohlo vzniknout traumacentrum druhého stupně. Ministr upozornil  na to, že v průběhu června letošního roku vyhlásí ministerstvo výzvu pro nemocnice, které budou moci o akreditaci traumacentra usilovat.

V závěru návštěvy ministr Němeček zavítal do chebské nemocnice a prohlédl si nově budovaný kryt pro lineárního urychlovač, jenž bude sloužit pacientům onkologického oddělení. Ocenil záměr vedení kraje a KKN stát se přidruženým pracovištěm Komplexního onkologického centra FN Plzeň.

zdroj: kr-karlovarsky.cz