ON Trutnov: Vyšetření plic využilo osmadvacet zájemců. Kuřáků přišla jen hrstka.

07 / 12 / 2016

Osmadvacet zájemců ve věku 27 – 84 let si přišlo minulý týden do plicní ambulance trutnovské nemocnice bezplatně vyšetřit své plíce při příležitosti Světového dne chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). „Zájem veřejnosti vnaší ambulanci nás potěšil, ale téměř minul cílovou skupinu kuřáků,“ zalitoval primář Jan Kolář. Asi osmdesát procent případů chronické obstrukční plicní nemoci má totiž na svědomí kouření.spiro2

„Nejčastějšími důvody, proč zájemci přišli na vyšetření, byl dlouhodobý kašel nebo námahová dušnost,“ uvedl primář Jan Kolář. Pouze pět ze zájemců o bezplatné vyšetření byli kuřáci. „Všem jsme provedli spirometrii, přičemž snížené hodnoty jsme zachytili u šesti z nich. U pěti to bylo lehké omezení plicních funkcí a u jednoho středně těžké. Dva z těchto lidí už byli v naší ambulanci vyšetřeni a léčeni, ostatním jsme doporučili další vyšetření.“

Spirometrie je základní vyšetření plicních funkcí, spočívající v měření objemů a průtoků vzduchu dýchacími cestami při usilovném výdechu. „Trvale snížené hodnoty jsou typické pro chronickou obstrukční plicní nemoc, pokročilá stadia bronchiálního astmatu i řadu dalších plicních onemocnění,“ vysvětlil primář plicního oddělení. „Preventivní spirometrické vyšetření 1x ročně lze doporučit kuřákům nebo osobám vystaveným průmyslovým škodlivinám, neboť včasné odhalení a zahájení léčby chronické obstrukční plicní nemoci je klíčové pro zpomalení průběhu onemocnění, zlepšení tolerance tělesné zátěže a zlepšení kvality života.“

O akci:

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci byl pořádán pod záštitou České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN) a cílem dne bylo zvýšit podvědomí o této nemoci a zároveň informovat o prevenci.

Chronická obstrukční plicní nemoc je pomalu postupující uzávěr dýchacích cest. Nemoc se projevuje dušností, chronickým kašlem, únavou a vykašláváním hlenů. Nemocí trpí v České republice asi čtrnáct procent dospělých, ale téměř půl milionu lidí o své diagnóze neví. Nemoc nelze vyléčit, ale včasnou diagnózou je možné včas zahájit léčbu, která výrazně zpomalí zhoršování stavu a zmírní potíže.