Říčany: "Olivovnu" podpoří město, rozhodli zastupitelé

20 / 02 / 2014

Olivova dětská léčebna, jejíž služby využívají děti z celé republiky téměř 120 let, se potýká v současné době s ekonomickými problémy. Dokonce hrozilo ukončení jejího provozu, přičemž tato hrozba začala znepokojovat média i veřejnost. Na podzim proběhla v Říčanech a okolí petice, která si dala za cíl léčebnu zachránit. Zastupitelé Říčan rozhodli, že „Olivovně“ pomohou částkou půl milionu korun.

„Pomoc je součástí plánu, který vzešel na předvánočním jednání u kulatého stolu v Říčanech,“komentuje vývoj starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Praha a Říčany poskytnou rychlou pomoc a vstoupí do Olivovy dětské léčebny v roli zakladatelů, kteří mají rozhodující vliv na chod společnosti. Pomohla velmi dobrá souhra s vedením hlavního města, především s panem radním Dlouhým.“ 

"Celková situace léčebny již byla naprosto neúnosná a jsem rád, že se nám podařilo iniciovat jednání všech stran, které skončilo úspěchem," konstatuje zastupitel Jan Martínek /TOP 09/.

Léčebna sídlí na území Říčan v krásném prostředí blízko lesa, majitelem celého areálu budov včetně přilehlých pozemků je však Praha. Ta ji pronajímá Olivově nadaci, která založila obecně prospěšnou společnost a léčebnu řídí. Zároveň nadace volí správní a dozorčí radu a spravuje odkaz manželů Olivových.

Špatné hospodaření léčebny, které vyvrcholilo dluhem ve výši 1,5 milionu korun, vedlo k akutnímu řešení této nepříznivé situace a jednání všech zúčastněných stran. Pomoci léčebně, zbavit ji dluhů a přistoupit k zakladatelské smlouvě chtějí jak hlavní město, tak i Říčany. K tomuto řešení se přiklonila i správní rada Olivovy nadace. Ze zápisu rady vyplývá, že nadace i druhý zakladatel chtějí své podíly postoupit oběma městům.

Říčany i Praha přispějí léčebně částkou 500 tisíc korun

"Na plánu záchrany léčebny se tedy dohodly všechny tři strany. Nyní je třeba nechat záměr na účast Prahy a Říčan v Olivově léčebně schválit v orgánech měst a poté vše vyřešit právně. Celý tento proces nějakou dobu potrvá," potvrzuje radní MHMP Martin Dlouhý.

"Říčanské zastupitelstvo je velmi pružné, takže už máme schválený rámec dohody. Teď nastane právní administrativa, audit, kontrola závazků. Věřím, že „Olivovnu“ zachráníme, má pro nás nesmírný význam a zároveň reprezentuje zdravé a čisté město Říčany," říká starosta města.

S uhrazením dluhu pomůžou léčebně obě města, kdy každé z nich přispěje částkou 500 tisíc korun. Zároveň probíhají diskuze o budoucím využití léčebny. "Předpokládáme, že nový koncept využití léčebny zpracuje nový ředitel," upřesňuje ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP Tomáš Klinecký. Všichni zúčastnění chtějí primárně zachovat ODL jako jedinečné léčebné zařízení pro děti.

Změnu vedení zařízení pozitivně vnímá i nová ředitelka ODL Blanka Vysloužilová: „Olivova dětská léčebna velmi vítá pomoc obou měst při řešení složité situace, která vznikla v předcházejícím období a věří, že opatření, která již byla a ještě budou přijata v oblasti řízení nákladů, organizace práce nebo třeba marketingu a obchodu budou úspěšná pro postupné řešení finanční situace a další rozvoj léčebny.“

Léčebna zahájila činnost v pondělí 27. ledna po plánované přestávce, během února by mělo být  v léčebně cca 60 dětí s maminkami včetně 24 dětí, které jsou ve stacionáři.

Léčebna se zaměřuje především na děti s onemocněními horních cest dýchacích, astmatem a alergiemi, ale také na léčbu obezity a poruch výživy. „Tato léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami a dobrou zprávou je, že jsou podepsány dodatky pro rok 2014 s téměř všemi zdravotními pojišťovnami. Pro zajištění vícezdrojového financování připravila léčebna zajímavé preventivní programy a samoplátecký program pro děti s tzv. GER (gastroezofageální reflux). Jde o zpětný tok žaludečních šťáv do jícnu a následky mohou vést k astmatu, poruše funkce plic, poleptání trávicích cest. Léčbu absolvovaly první děti, a zájem o tuto léčbu pomocí speciálního cvičení s fyzioterapeutem se stále zvyšuje,“ doplnila Blanka Vysloužilová.

Zdroj: info.ricany.cz, Adéla Michalová

www.flachs.cz