Prevence zachraňuje životy a zdraví dětí

03 / 05 / 2017

Thomayerova nemocnice v dubnu 2017 ukončuje více než dvouletý projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů. Projekt s celkovým rozpočtem 14,6 mil. Kč byl podpořen Norskými fondy a zahrnuje oblast prevence dětských úrazů v celé šíři od primární osvěty dětí a jejich rodičů, přes vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, po nákup přístrojového vybavení pro zajištění moderní péče.

Největší část finančních prostředků projektu, více než 12 mil. Kč, byla vynaložena na nákup nových zdravotnických přístrojů určených k operacím dětských pacientů v Traumacentru pro děti a dorost. „Nejdražším nákupem byl operační mikroskop poslední generace k neurotraumatologickým výkonům. Instrumentarium pro operaci zlomenin jsme rozšířili o tři bateriové vrtačky, sadu montáží zevních fixátorů, soupravu pro osteosyntézu zlomenin stehenní kosti titanovými hřeby a pneumatický turniket k operacím v bezkreví,“ řekl přednosta kliniky, profesor Petr Havránek. Díky modernímu přístrojovému vybavení a díky dalšímu vzdělávání 300 zdravotních specialistů ze spádové oblasti Středních Čech, je zajištěna kvalitnější péče pro 2 500 zraněných dětí ročně, snížení poúrazových komplikací a zkrácení doby léčby. „Lůžkové oddělení dětského traumacentra bylo modernizováno 25 novými lůžky a potřebným komunikačním zařízením sestra – pacient. Dovybaveny byly také supersterilní operační sály a pokoj intenzivní péče,“ doplnil profesor Havránek.

V oblasti primární prevence zúročil své dlouholeté zkušenosti partner projektu Nadační fond Kolečko, který pod titulem „Bez úrazů je to fajn!“ vytvořil a realizoval sérii osvětových programů. „Jsme vděčni za jakoukoliv příležitost podílet se na primární prevenci dětských úrazů“, řekla Linda Jandová z NF Kolečko a dodala: „Význam primární prevence je neoddiskutovatelný a naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti nám pomáhají při tvorbě efektivních a zajímavých programů. Díky projektu Bez úrazů je to fajn se k důležitým a zajímavým informacím o prevenci dostala relativně velká skupina dětí i dospělých.“

V průběhu 46 akcí se více než 3 600 dětí a téměř 500 rodičů naučilo, jak předcházet úrazům v nejběžnějších všedních situacích a správnému používání ochranné pomůcky. Nově vytvořené webové stránky a interaktivní aplikace pro děti pomohou šířit zásady prevence úrazů i v dalším období.

Statistiky uvádějí až 30 000 dětí ročně hospitalizovaných kvůli úrazu. Z tohoto počtu 200 dětí zemře a 3 000 dětí má po úrazu trvalé následky. Projekt je významnou aktivitou vedoucí ke snížení těchto tragických čísel.

Poster_1

 

Více informací: www.ftn.cz/prevenceurazu

Kontakt: Ing Vivien Škanderová, manager projektu

Email:  ; Telefon: 261 083 494; mobilní telefon: 739 386 536

Rozšířené informace

Projekt „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice“ je realizován Traumacentrem pro děti a dorost při Thomayerově nemocnici společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro pacienty od narození do 15 let ve spádové oblasti části Prahy, Středočeského a Libereckého kraje.

Registrační číslo projektu: NF-CZ11-OV-1-022-2015

Grantový program: CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, aktivita II. Péče o děti

Zprostředkovatelem programu CZ11 je Ministerstvo financí ČR.

Partnerem programu CZ11 je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Trvání projektu: leden 2015 – duben 2017

Odborný garant projektu za Thomayerovu nemocnici: prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

Odborný garant za Nadační fond Kolečko: Linda Jandová

Manager projektu: Ing. Vivien Škanderová

Informace na internetu:

Norské fondy obecně

  •  EHP a Norské fondy

//www.eeagrants.cz/

  • Obecné informace o Programu CZ11 Veřejné zdraví

//www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-zakladni-informace

Projekt

  •  Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice

//www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-schvalene-projekty/primarni-sekundarni-a-tercialni-prevence-1699

  • Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN

//www.ftn.cz/klinika-detske-chirurgie-a-traumatologie-3-lf-uk-a-tn-49/

  • Nadační fond Kolečko

//kolecko.cz/

 

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace