Poradenská centra pro odvykání kouření nově i v lékárnách

28 / 02 / 2014

Praha, 25. února 2014 – Lékárníci v České republice se pravidelně zapojují do osvětových a preventivních programů. Jedním z nich je i podpora odvykání kouření. Česká lékárnická komora proto připravila pro pacienty ve vybraných lékárnách síť poradenských center pro odvykání kouření. V nich budou pacientům k dispozici lékárníci-specialisté, kteří absolvovali garantovaný kurz ČLnK vytvořený ve spolupráci s lékařskými odborníky ze Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku pod vedením Doc. MUDr. Evy Králíkové, CSc. 

Lékárny jsou v České republice nejdostupnějšími zdravotnickými zařízeními, která se pravidelně zapojují do osvětových a preventivních programů. Jedním z nich bylo v uplynulých letech i odvykání kouření. Česká lékárnická komora se proto rozhodla vytvořit trvalou síť specializovaných center věnujících se pacientům, kteří se chtějí zbavit své závislosti na kouření tabákových výrobků. Během krátké úvodní konzultace s lékárníkem v centru bude pacientovi vytvořen individuální plán odvykání kouření, bude seznámen s dostupnou léčbou závislosti na tabáku i s tím, jak správně volně prodejné nebo předepsané léky užívat. Základem úspěšného zvládnutí závislosti je také dlouhodobá motivace pacienta v jeho rozhodnutí, proto bude do lékárny pravidelně zván na krátké návštěvy, kde mu bude specializovaným lékárníkem navrženo i řešení krizových situací při neodolatelné chuti na cigaretu. V případě potřeby bude pacient odkázán na lékaře nejbližšího specializovaného Centra pro závislé na tabáku.

Lékárníci zapojení do akce prošli speciálním vzděláváním v oblasti odvykání kouření, aby mohli pacientům odborně pomoci s jejich závislostí na tabáku. Lékárny zařazené mezi poradenská centra pro odvykání kouření jsou zveřejněny na webu České lékárnické komory a budou také označeny piktogramem. Každý pacient si tak může velmi jednoduše vyhledat nejbližší lékárnu zaměřenou na tuto problematiku a zbavit se s odbornou pomocí lékárníka své závislosti na tabáku.

Zdroj: lekarnici.cz