"Nepodceňujte podezření na kožní problémy a navštivte odborného lékaře," doporučuje MUDr. Jorga Fialová

04 / 09 / 2016

 jorga fialova

 

 

 

Pražská nemocnice Pod Petřínem (to je lidový název oblíbeného zařízení, přesně název uvádíme v boxu) rozšiřuje služby. Kromě již zavedených, vysoce profesionalizovaných oddělení přibude ještě dermato-venerologická ambulance, kterou povede MUDr. Jorga Fialová.

Dermatovenerologie je specializovaný a zároveň široký obor. Pacienti jsou lidé s lupénkou a ekzémem, kožními nádory se špatnou prognózou, HIV infikovaní lidé, tedy lidé s psychickými problémy následkem kožních problémů. Patří pomoc v této oblasti do působnosti dermatologa?

Protože kůže je orgán, který je na povrchu lidského těla, je tedy obvykle prvním, co okolí zaznamená. Jakékoliv změny jsou obvyykle vnímány negativně a ztěžují život pacientů více či jinak než postižení vnitřního orgánu. Tedy nemoc omezuje jejich každodenní život, koníčky, zasáhne do vztahů doma, do zaměstnání. A jak významně, to je důležité pro léčbu. Aby léčba byla správná, musíme tyto informace získat. A abychom je získali, musí nám pacient důvěřovat. Tak říkám, že jsem každodenně psycholog-amatér. Nejsme ale vystudovaní psychologové ani specializovaní psychiatři, tedy závažnější poruchy musíme rozpoznat a pacienty poslat ke specialistům. Já se specializuji na léčbu pacientů se závažnou lupénkou. Většina z nich musí kvůli léčbě docházet na kontroly jednou měsíčně. A tak se vídáme docela často a díky vzájemné důvěře se z mnohých z nich stali za ta léta i mí přátelé. Myslím si, že takto to má být a musím se přiznat, že to mě na mé práci velmi baví a vlastně mi ji i ulehčuje.

Kapitola kožních nádorů, hlavně melanomu, který diagnostikovaný v pokročilém stadiu má velmi nejistou a většinou špatnou prognózu, je stále aktuální. Nádorů přibývá, a bohužel stále chodí pacienti pozdě i přes významnou osvětu, která probíhá neustále. To je smutná práce. Ale pacienti se snaží obvykle s tím prát sami.

Co se týká psychologické práce s HIV pozitvními pacienty, to je jednoznačně v kompetenci odborníků ve specializovaných centrech, kam ihned po zjištění diagnózy pacienta odesíláme.

Co je z vaší zkušenosti nejzávažnějším problémem v oboru - nedostatečná prevence, pozdní diagnóza, neinformovanost pacientů…?

Domnívám se, že všechny zmíněné situace se v určité míře uplatňují. Jak už jsem zmínila, provází nás stále nárůst pacientů s melanomem. I přes osvětu ze strany odborníků o ochraně kůže před UV zářením a hlavně spálením, které je považováno za největší rizikový faktor zhoubného melanomu, se lidé stále nadměrně vystavují slunci a způsobují si spálení pokožky. Stále mnozí nevědí, že přibývá UV záření dopadajícího na zemský povrch díky ubývání ozonu, že UV záření proniká i pod vodní hladinu, odráží se od písku, skla a tak se násobí. Rovněž následkem zvyšující se promiskuity a nedostatečné ochrany přibývá pacientů s přenosnými pohlavními chorobami jako je syfilis a kapavka, nově jsme v Čechách zaznamenali pohlavně přenosné onemocnění lymfogranuloma venereum, a narůst HIV infikovaných tuto situaci potvrzuje. A také někteří pacienti s lupénkou stále nevědí, že toto onemocnění může postihnout i klouby a že za posledních 10 let se léčba lupénky výrazně změnila.

Co bude ambulance v NMSKB poskytovat? Mohou si lidé přijít zkontrolovat třeba podezřelá znaménka, konzultovat kosmetické problémy a podobně.

Budeme poskytovat komplexní péči v oboru dermatovenerologie s využitím zkušeností z téměř dvacetileté praxe. Zjednodušeně řečeno, s jakýmkoliv problémem týkajícím se kůže spolu s vlasy, nehty či venerologickým problémem pacienta vyšetříme.

Máme k dispozici světloléčbu, kterou využíváme v léčbě lupénky, ekzémů, vitiliga. Budeme poskytovat lymfodrenáže, metodu velmi účinnou v léčbě mízních otoků, které vznikají u žen po operacích prsu, po opakovaných erysipelech (tzv. růžích) nebo i vrozeně.

Co se týká znamének, tak zde platí raději přijít “zbytečně”. Máme k dispozici přístroj tzv. digitální dermatoskop, který pro nás znamená významnou pomoc. Vyšetření tímto přístrojem je navíc hrazeno ze zdravotnho pojištění jednou za 3 měsíce. Znaménko se pomocí kamery vyfotí, zhodnotí počítačem spolu s okem dermatologa, a pomůže nám rozhodnout, zda ho můžeme ponechat nebo zda je lépe ho odstranit. Následně ho můžeme zkontrolovat s odstupem, zda se mění či ne, což je v případě mnohočetných útvarů paciena velmi přínosné.

Pracujete také v oboru estetické chirurgie. Je pravda, že roste zájem mužů o zákroky výhradně estetické? Máte s tím zkušenost?

Určitě obecně přibývá pacientů, kteří preferují odstranění i zdravotně bezpečných útvarů nebo projevů stárnutí kůže, které je obtěžují a působí psychické problémy. Někdy to vyřeší drobný výkon zmrazení dusíkem, spálení elektrickým nožíkem, či seškrábnutí kyretou. Jindy je třeba chirurgický zákrok. To jsou zákroky, které běžně v ambulanci provádíme.

Další estetické zákroky s použitím botulotoxinu, výplňových materiálů jsou poměrně finačně nákladné a proto jsou obvykle vázána již na specializovaná pracoviště estetické dermatologie, stejně tak jako použití laserů a dalších přístrojů, jejichž vývoj zaznamenal v posledních letech ohromný boom a díky tomu jim v běžné dermatovenerologické ambulanci nelze poskytnout dostatečný prostor.

Na vzestupu je i aktivita klíšťat. Jak může člověk infekci přenášenou klíšťaty předejít? Může se člověk nakazit i z klíštěte z domácího zvířete?

Klíšťata napadající člověka i zvířata jsou stejná a přenáší stejná onemocnění. Abychom přenosu infekce předešli, je zásadní nepřijít do kontaktu s klíštětem. Tedy jednak při pobytu v přírodě, kde se klíštata vyskytují (lesy, louky), se nastříkat repelenty a chránit se oděvem (dlouhé rukávy a nohavice, plná obuv, pokrývka hlavy). A jednak nemanipulovat s klíšťaty a neodstraňovat je zvířatům jinak než bez rukavic. V případě přisátí klíštěte se pak snažit, co nejdříve klíště odstranit po řádné desinfekci místa přisátí. A místo přisátí následně opětovně ošetřit desinfekcí a potom pozorovat několik týdnů, zda se nevytvořil červený nesvědivý “flek”, který je známkou I. stadia boreliózy.

Měli bychom počítat s nebezpečím, že se objeví s rostoucí migrací a pohybem migrantů méně obvyklé dermatovenerologické choroby?

Zcela jistě. V určité míře se s tímto problémem již několik let setkáváme. Nyní v důsledku cestování do exotických oblastí vídáme v našem oboru pacienty s infekcemi larva migrans, leismaniózou, mykobakteriózami kůže, kožními projevy horečky dengue, Chikungunya a dalších. Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet.

Může být člověk vystaven nákaze kožní choroby při běžném pohybu ve městě, v dopravních prostředcích, ve veřejných zařízeních?

Ano. Třeba běžnou houbovou infekcí se může nakazit například při kontaktu kůže chodidel s infikovanou plochou například v bazénu či v sauně. Svrabem z textilí na sedačkách ve veřejných prostorách a dopravních prostředcích, pokud přijdou do kontaktu s holou kůži.

Máte zkušenost s použitím některých alternativných metod při kožních problémech?

Já používám k léčbě pacientů výhradně léčbu doporučenou na základě ověřené účinnosti v klinických studiích. Metody a prostředky alternativní léčby pacientům ale nezakazuji, obzvláště tam, kde možnosti “naší” medicíny jsme již vyčerpali nebo pokud se nebrání ji používat v kombinaci s naší léčbou.

______________________________________________________________________

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je nestátním zdravotnickým zařízením. Nemocnice je výjimečná nejen svojí polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především historickou vazbou nemocnice a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jenž určuje duchovní rozměr a osobnější přístup v péči o nemocné. Nemocnice pečuje o pacienty nepřetržitě přes 160 let, a v současné době je v České republice také jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí.

Nemocnice  poskytuje ambulantní a lůžkovou, základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči v řadě oborů včetně lékárenství a doplňkových služeb, a to všem pacientům bez rozdílu vyznání. Mimo oddělení interní, chirurgické, gastroenterologické, rehabilitační, anesteziologicko-resuscitační, radiodiagnostické i oddělení následné péče, zde naleznete Dětské a dorostové detoxifikační centrum a oddělení paliativy, které pečuje o pacienty v terminálním stádiu jejich života. Nemocnice provozuje také vlastní domácí zdravotní péči.

Ambulance:

//www.nmskb.cz/ambulance/dermatovenerologicka-ambulance/dermatovenerologie-o-nas/.

images-4

Text: Jan Hovorka

Foto: Vlastimil Blizničenko