Blansko: Nemocnice se zapojila do projektů Rodinné pasy a Senior pasy

13 / 01 / 2014

Nemocnice Blansko se na konci roku 2013 zapojila do projektů Rodinné pasy a Senior pasy. Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám vystavena karta Rodinné pasy. Podmínkou je trvalé bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let. Blanenská nemocnice nabízí držitelům karty Rodinných pasů následující slevy:

10 % logopedické programy Kupoz a Kuprev

10 % estetická medicína

10 % plynové injekce

10 % instruktážní DVD rehabilitačních metod

5 % rehabilitační metoda SM-systém

KUPOZ - program postupného upevňování pozornosti, určen dětem od 7 let (je doporučován pro děti s odkladem školní docházky, s LMD, celkovým opožděním psychomotorického vývoje, dětem se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, aj.), zahrnuje 15 lekcí KUPREV - primárně preventivní program pro děti od čtyř do osmi let, je vhodný pro děti s odkladem školní docházky, s narušenou komunikační schopností, je složen ze 16-ti témat

Senior pasy jsou projektem, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. I zde je zapojení do projektu zdarma. Držitelům karet Senior pas nabízíme v Nemocnici Blansko tyto slevy:

10 % estetická medicína

10 % plynové injekce

10 % instruktážní DVD rehabilitačních metod

5 % rehabilitační metoda SM-systém

Podrobnosti o procedurách a nabízených slevách získáte osobně či telefonicky na recepci rehabilitace (tel: 516 838 355), recepci kožního komplexu (tel: 516 838 365) a v ambulanci logopedie Nemocnice Blansko (tel: 516 838 391).

Zdroj: nemobk.cz

r4127-2008-05-04-17-27-00-nem01