ANDĚLÉ MEZI NÁMI: Putovní výstava glamour fotografií uživatelů Domova důchodců Velké Hamry

18 / 06 / 2016

Obyvatelé Domova důchodců Velké Hamry jako "Andělé mezi námi", dvaadvacet životních příběhů s glamour fotografiemi klientů. Výstava fotografií s příběhy o lidech na fotografiích je k vidění do konce června na Centru doléčování a rehabilitace CEDR v Tanvaldu.  Autorkou fotografií je Markéta Urbanová, autorkou textů Inka Urbanová a uživatelé domova důchodců.

POŘADATELÉ

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace za laskavé podpory Libereckého kraje, patronát nad výstavou převzal v roce 2015 hejtman Martin Půta, autorka fotografií Markéta Urbanová, autorka textu Inka Urbanová a uživatelé domova důchodců. Projekt by nemohl vzniknout bez nadšení a spolupráce paní ředitelky domova Jitky Semencové, zaměstnanců i samozřejmě uživatelů domova i některých jejich rodinných příslušníků. Váženou sudičkou výstavy je paní Eva Pilarová.

MOTTO VÝSTAVY

Naše mysl je stále mladá, ač se může zdát, že nás zdraví omezuje v aktivním životě. Záleží i na našem okolí, zda s námi najde společnou řeč. Nezapomeňte, vy mladí, že i my jsme byli dětmi, žili aktivní věk, měli své zájmy a radovali ze života. I na vás stáří jednou čeká... A vězte, že roky běží rychle, ale my jsme ještě tady a nechceme jen čekat u televize na další chod jídla, chceme si ještě povídat, vzpomínat, tvořit a smát se.

NÁZEV VÝSTAVY

Proč právě tento název? Možná je paralela mezi anděly a starými lidmi zpočátku neuvěřitelná, ale když se zamyslíme nad definicí, čím je anděl pro lidi, musíme si říci, když máme osobní zkušenost se svými blízkými lidmi na sklonku jejich života, že tomu tak je. Čas strávenými s nimi není vůbec ztracený, naopak, jejich životní nadhled, zkušenosti

a vděčnost za váš zájem se v našem dalším životě vrátí. Neseme si ji v sobě, abychom ji předávali dál, dávali ji našim dětem, vnoučatům, pravnoučatům...

„Andělé mají neomezený čas, energii a zdroje, nic pro ně není nemožné. Můžete požádat o jejich pomoc, jak často budete chtít. Líbí se jim, když je zavoláte. Andělé jsou mezi námi, aby nám pomáhali ve všech aspektech našeho života, učili nás a předávali nám svá poselství, že andělská láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly volat a zvát do svého života, tím snadněji a láskyplněji jím budeme proplouvat. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. K tomu, aby nám andělé pomohli, stačí je zavolat.“

PROČ DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY

Naše babička a prababička Růžena Lamačová zde bydlela od března 2013 do září 2014, během této doby se naše rodina rozrostla o rodinu ve Velkých Hamrech, nejen o pečovatelky a pečovatele, sociální pracovnice, ale i o další uživatele domova. Stáří je těžké a péče o staré a nemocné lidi neméně složitá, chtěli bychom touto putovní výstavou upozornit na to, že starých lidí přibývá a naše společnost by se měla zaměřit nejen na fyzickou péči, ale i na pozitivní rozvoj rodinných vztahů, pěstování sounáležitosti a v neposlední řadě na duševní pohodu starých a nemocných lidí. Naše výstava je zároveň poděkováním všem, kdo touto cestou aktivně jde a pracuje v sociálních službách.

REALIZACE VÝSTAVY

Nápad vznikl v lednu 2015 a obyvatelé i zaměstnanci Domova důchodců ho přijali velmi příznivě, ačkoliv si nedovedli nejprve představit, co přesně se od nich očekává. Nakonec vzniklo 22 portrétů, k nimž neodmyslitelně náleží 22 životních, velmi otevřených příběhů. Realizace probíhala intenzivně během 5 měsíců, za jejím pozadím je spousta práce, organizační činnosti i času, ale především emocí, radostných i smutných, a také pocit, že mnoho hodin setkávání a povídání si s lidmi, kteří našli své poslední bydliště v domově důchodců, není vůbec ztracenou dobou, naopak je poznáním, které by měl zažít možná povinně každý mladý člověk, aby si uvědomil, že mládí a síla není věčná.

Jak expozice vznikala? Vždy s ohledem na kondici a možnosti všech zainteresovaných uživatelů. Ti si nejprve nezávazně povídali o svém životě, pocitech, hledali jsme vzájemnou důvěru. Pečovatelé se seniory hovoří o jejich starostech a potřebách, ale samozřejmě není čas, aby si mohli s nimi posedět, popít kafíčko a poklábosit ještě více do hloubky, proto i pro ně vzniklé rozhovory jsou velmi milým překvapením a pomáhají k dalšímu pozitivnějšímu vzájemnému kontaktu. Většina úžasných modelů a modelek patří mezi málo nebo zcela nepohyblivé, nemohli tedy cestovat do skutečného ateliéru. Ve vzdušných a hodně prosvětlených budovách domova byl problém nalézt temnější prostor, ten se nakonec našel na chodbě před terasou u osobního výtahu, ale byl velmi malý, ke všem těmto skutečnostem bylo i složité připravit doplňky a věci, s nimiž se aktéři fotografovali. Odehrávalo se velké shánění dobových propriet a také jejich stěhování. Každý ze seniorů si vybral to, co mu bylo příjemné a vlastní. Dámy si užívaly vizáž, před fotografováním se objednávala kadeřnice, všichni omládli, byli veselí, trpěliví a vtipní. Samozřejmě souhlasili s akcemi před objektivem, stejně tak se zveřejněním snímků a medailonků o jejich životě. Zapojili-li se do fotografování i členové rodiny, následovalo další velké plánování, obzvlášť když nežijí v kraji a obzvlášť, když měl být jejich příjezd překvapením. V domově se realizací projektu hodně žilo, dění spojené s ním přineslo všem nové zážitky, myšlenky i pohledy na svět. Bohužel doprovázely ho i smutné momenty, které právě k tomuto věku patří, zhoršení zdravotního stavu, pobyt v nemocnici i odchod z tohoto světa.

Výstava je putovní, bude k zhlédnutí v různých městech Libereckého kraje, její premiéra se samozřejmě odehrála v Domově důchodců Velké Hamry, následuje Smržovka, Liberec, Česká Lípa, mimo dalších také výstavní prostor Parlamentu ČR. Věříme, že se bude líbit širokému spektru návštěvníků, protože se celý realizační tým snažil, aby fotografování přineslo především příjemnou náladu a nové zážitky hlavním aktérům, zjejich strany pak nechyběl humor a nadhled, což je, věříme, ve výsledku vidět.

REALIZAČNÍ TÝM

FOTOGRAFIE - Bc. Markéta Urbanová 13.10.1983 v Jablonci nad Nisou

Absolventka Střední uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou a Technické univerzity v Liberci, obor módní tvorba a technologie

Vlastní ateliér Maura ve Smržovce, kde se profesně věnuje umělecké fotografii a vizáži, návrhům a realizaci látek a oblečení z vlastních fotografií a kreseb, grafické a reklamní práci, ilustraci knih

Má dceru Melanii (2010)

 

PSANÉ SLOVO - Inka Urbanová

16.12.1964 v Jablonci nad Nisou

Absolventka Gymnázia Tanvald, studium zdravotní školy v Rumburku

Pracuje v rodinné reklamní a vydavatelské firmě Pivrncova jedenáctka s.r.o., je spolupracovnicí manžela výtvarníka Petra Urbana, věnuje se literární činnosti.

21 let je zastupitelkou města Smržovky, věnuje se kultuře ve městě, včetně Muzea místní historie.

Vedle dcery Markéty má syna Petra (1987), který vede hospodu U Pivrnce v Maislově ulici v Praze.

REALIZACE PROJEKTU - Bc. Jitka Semencová 14.4.1972 v Jablonci nad Nisou

Absolventka Střední ekonomické školy v Jablonci nad Nisou a Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o. Praha, obor Management a regionální rozvoj. V současné době ukončila první ročník zahraniční vysoké školy MAŘP Kyjev, obor Ekonomika a řízení lidských zdrojů.

V Domově důchodců Velké Hamry pracovala od 1.6.2004 – 30.9.2010 jako ekonom, rozpočtář a zástupce ředitele a od 1.10.2010 – 31.7.2015 jako ředitelka organizace.

Má syna Jana (2000)

Paní Jitce patří velké poděkování, že se do projektu zapojila velmi intenzivně vedle své práce. Domovu důchodců věnovala své srdce, za její působnosti v domově se povedla i rozsáhlá rekonstrukce domova, dokončuje se rekonstrukce zahrady a mnoho dalšího. Bohužel se právě v době realizace výstavy dozvěděla, že svoji milovanou práci, uživatele a celý kolektiv zaměstnanců, musí po jedenácti letech opustit.

Inka Urbanová

Zdroj: www.nemjbc.cz/cs/akce-a-zajimavosti/akce-nemocnice-2016/andele-mezi-nami-putovni-vystava.html

DSC_3213page5image13056 page5image13216 page5image13376