Zlín: Neurochirurgové školí kolegy v miniinvazívních operacích bederní páteře

06 / 01 / 2014

Neurochirurgové zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), už pět let školí své kolegy lékaře v miniinvazivních operacích bederní páteře. Poprvé použili ke stabilizaci bederní páteře miniinvazivní operační metodu v únoru 2007. Po dvou letech operativy touto technikou s úspěšnými výsledky je oslovili výrobci instrumentaria (souboru nástrojů) pro miniinvazitivu s požadavkem vytvoření školícího centra v KNTB pro střední a východní Evropu. Centrum za logistické podpory Zlínského kraje vzniklo v roce 2009. Od té doby využili neurochirurgové KNTB miniinvazivní operační techniku u 120 pacientů z celkového počtu 1300 operovaných pro degenerativní onemocnění bederní páteře.

„Různé formy tohoto onemocnění způsobují silné bolesti zad s vyzařováním do jedné nebo obou dolních končetin a v delším časovém horizontu hrozí jejich ochrnutí. Obecný přínos miniinvazivních operačních technik pro pacienty s degenerativním onemocněním bederní páteře je menší operační zátěž, menší pooperační bolesti a rychlejší návrat do plnohodnotného života. Díky kvalitnímu technickému zázemí v nemocnici, výborné  spolupráci s ostatními odděleními KNTB i okolních nemocnic jsme mohli tuto operační techniku postupně rozšiřovat u nemocných celé spádové oblasti,“ řekl primář neurochirurgického oddělení KNTB Michal Filip.

„Neurochirurgie v KNTB vznikla v roce 2006 pro potřeby operací centrální nervové soustavy. Patří sem například operace páteře pro úrazové či degenerativní postižení. Operační techniky prožívají bouřlivý rozvoj ve smyslu miniinvazivních výkonů a jsem rád, že touto cestou se rozhodla jít také zlínská neurochirurgie. Její lékaři nové techniky využívali už na svých předešlých pracovištích. Díky logistické podpoře vedení nemocnice s podporou krajského zastupitelstva opřené o kvalitní péči, na které se podílí kromě neurochirurgie i další oddělení nemocnice, mohlo vzniknout školící centrum pro miniinvazivní operativu páteře,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.

Zlínští neurochirurgové se od začátku opírali o zkušenosti hlavně zahraničních pracovišť, kde tyto operace začali provádět koncem minulého století: Německo, Švýcarsko, USA, Polsko, Slovensko atd.

„Výukové kurzy domácích i zahraničních lékařů děláme v centru dvěma způsoby. Buď přímo na našem pracovišti, anebo náš operační tým vyjíždí po telemedicínské konzultaci pacientů na pracoviště, kde chtějí s operativou začít. Během jednodenního kurzu se kolegové seznámí s diagnostikou, indikacemi, pooperační péčí a poté asistují miniinvazivní operační výkon, který provádí náš tým,“ vysvětlil primář Filip.

Operační kurz na pracovišti v KNTB od roku 2009 do konce roku 2013 využili lékaři ze dvou pracovišť z Prahy, z Olomouce a Českých Budějovic.  Ze zahraničí se výuky účastnili kolegové z Polska, Maďarska, Slovenska a Kazachstánu. „V zahraničí jsme operovali v rámci kurzu dvakrát ve Slovinsku, jednou v Maďarsku a jednou na Slovensku,“ doplnil primář.

Školící centrum v KNTB tvoří lékaři neurochirurgického oddělení a zdravotní personál centrálních operačních sálů. Zázemí vytváří celá nemocnice KNTB.

„V současné době se miniinvazivní technika ve spondylochirurgii postupně rozšiřuje na většinu pracovišť v celé ČR. Díky navázaným kontaktům v rámci centra se rozšiřuje  spolupráce se vzájemnou výměnou  zkušeností s touto léčbou. Z toho profitují nejen lékaři, ale hlavně pacienti rychlejším návratem do plnohodnotného života, organizátoři zdravotní péče snížením výdajů na léčbu a výrobci instrumentarií jeho vylepšováním při nabývání zkušeností v rámci spolupráce pracovišť,“ uzavřel primář Filip.

Zdroj: kntb.cz