(ÚVN Praha) Střešovický podzim 2013: Rehabilitace u vybraných ortopedických diagnóz

24 / 11 / 2013

OV pátek 15. listopadu se sešlo v kongresovém sále Ústřední vojenské nemocnice na 250 odborníků z řad fyzioterapeutů, lékařů, ergoterapeutů a sester na tradičním Střešovickém podzimu. Odborná konference, pořádaná oddělením rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN, letos nabídla přednášky zaměřené na klinické zkušenosti a trendy v rehabilitaci u vybraných ortopedických diagnóz.

Odborný program konference byl členěn do bloků, ve kterých se přednášející systematicky vyjadřovali jak z pohledu anatomického, ortopedického a v neposlední řadě rehabilitačního k vybraným ortopedickým diagnózám. Účastníkům nabídl Střešovický podzim například přednášky shrnující funkční anatomii ramenního kloubu, kolenního kloubu a nohy,  Trendy v rehabilitaci úrazů ramenního kloubu, Artroskopická plastika LCA, Latrogenní poškození periferního nervového systému  při operačních výkonech v regionu kyčelního kloubu z pohledu fyzioterapeuta, Problematika tempomandibulárního skloubení, Léčba pooperačního a posttraumatického otoku, Léčba defektu chrupavky autogenními chondrocyty, Operační řešení přednoží, v programu nechyběla kazuistika. Přítomní ocenili komplexní pohled na problematiku,  možnost výměny zkušeností s odborníky, kteří tvoří multiprofesní týmy i možnost rozšíření problematiky v rámci diskusí.

Bolesti kloubů mohou být příznakem závažnější infekce, revmatického či autoimunitního onemocnění, artrózy a mnoha dalších onemocnění. Často jsou průvodním jevem při úrazech. V odvětví sportovní traumatologie se vyskytuje časté poranění svalového aparátu ramenních, kolenních kloubů a úrazů v hlezenních kloubech.

Odborná veřejnost byla seznámena s rozšířením možnosti terapie defektů chrupavky.

Zdroj: uvn.czpage1image256