Studie 1000 statečných

04 / 02 / 2014

1000_statecnych_staryMonitorování minimální reziduální nemoci u dětské akutní myeloidní leukémie

Akutní myeloidní leukémie (AML) je sice druhou nejčastější leukémií u dětí, jedná se ale o vzácné onemocnění, které v Česku postihne ročně 12-15 dětí a dospívajících. Vyléčit se daří 2/3 z nich, velmi intenzivní, déle než rok trvající chemoterapií, způsobující řadu akutních i život ohrožujících komplikací. Jedna třetina dětí prodělává relaps (znovu objevení) leukémie, většinou v prvních dvou letech od diagnózy. Šance na vyléčení v této situaci významně klesá, transplantace kostní dřeně je prakticky jedinou léčebnou nadějí. V plánované studii podporované projektem „1000 statečných“ budeme u dětí v průběhu 18 měsíců od diagnózy opakovaně (celkem 16x) vyšetřovat krev na přítomnost leukemických buněk (tzv. minimální zbytková nemoc) detekovaných moderními vysoce citlivými metodami molekulární genetiky, které jsou schopné najít jednu leukemickou buňku mezi 10 – 100 000 buněk (krvinek) normálních. Pomalé mizení nebo nový nárůst leukemických buněk mohou být signálem rozvíjejícího se relapsu. Podaří-li se nám ověřit tuto hypotézu v praxi, budeme léčbu v budoucnu řídit podle výše minimální zbytkové nemoci v krvi a pokoušet se tak relapsu leukémie předejít nebo ho při prvních projevech léčit. Cílem je zlepšení výsledků léčby této život ohrožující nemoci.

Autor: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Foto: archiv