Profesor Guyot předával ORL lékařům zkušenosti s poruchami rovnovážného aparátu

14 / 09 / 2016

Mají potíže při chůzi, nejsou schopni fixovat obraz, zhorší se jim orientace v prostoru, z čehož často vyplynou i psychologické obtíže. To jsou lidé, kteří trpí oboustrannou poruchou vestibulárního (rovnovážného) aparátu. A právě na toto onemocnění se specializuje profesor Jean-Phillipe Guyot z Univerzitní kliniky ve švýcarské Ženevě, kde vede ORL kliniku. V tomto týdnu navštívil Pardubickou nemocnici.

 

Profesor Guyot byl hostem na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a zároveň se zúčastnil Pardubického regionálního ORL semináře zaměřeného na nitroušní implantaci, na němž přednášel na téma vestibulární a kochleární funkce a implantace.

 

„Profesor Guyot se zabývá vestibulární implantací. Vyvíjí přístroj, který pomáhá lidem se ztrátou obou orgánů rovnováhy, aby mohli překonat obtíže plynoucí z tohoto onemocnění a mohli lépe žít. Je to jediné pracoviště na světě, které toto provádí,“ uvedl Jan Vodička, přednosta ORL kliniky Pardubické nemocnice.

 

Na pardubické klinice je momentálně na roční stáži lékařka Lenka Vankátová, která působí právě v týmu profesora Guyota v Ženevě. Díky tomu se zrodila jeho návštěva v Pardubicích a ve zdejší nemocnici.

 

V průběhu úterního dopoledne si v doprovodu přednosty Vodičky prohlédl všechna pracoviště ORL kliniky a seznámil se s její strukturou a zdravotní péčí, kterou pacientům zajišťuje. A samozřejmě naopak zase předával zkušenosti z oblasti, která je jeho doménou. „Vedli jsme spolu zajímavý rozhovor o rovnovážném ústrojí a o čichu, který je zase mojí specializací. Myslel jsem si, že oba systémy spolu vůbec nesouvisejí. Nakonec jsme našli spoustu souvislostí,“ uvedl přednosta Vodička.

 

Návštěva profesora Guyota byla nejen pro něho velmi obohacující. „Obecně v České republice není problematika oboustranné poruchy vestibulárního aparátu na příliš vysoké úrovni. Cílem návštěvy profesora Guyota je posunout péči o pacienty s rovnovážnými obtížemi dál. Před příchodem doktorky Vankátové na naši kliniku jsme o oboustranné ztrátě vestibulárního aparátu věděli jen velmi málo,“ uvedl přednosta Vodička. „Lidé s těmito obtížemi navštíví mnoho oddělení. Projdou neurologickým či psychiatrickým vyšetřením. A nakonec skončí na ORL, protože se zjistí, že jim nefunguje rovnovážné ústrojí. Právě na to chci při mé návštěvě a při přednášce poukázat,“ řekl profesor Guyot.

 

Zatímco vyšetření a diagnostika těchto pacientů se v poslední době posunuly kupředu, léčba zatím na pokrok čeká. A vestibulární implantace je zatím otázkou budoucnosti. „V tuto chvíli je jednoznačně ve fázi výzkumu. Očekávám, že součástí klinické medicíny by se mohla stát nejdříve za pět nebo šest let,“ uvedl profesor Guyot.