FN Plzeň: Mezinárodní uznání kardiologům

13 / 01 / 2014

kard0Mezinárodní význam práce našich kardiologů v léčbě infarktu

Plzeňští kardiologové z FN a LF UK spolu s kolegy z Liberce, Hradce Králové a pražské Nemocnice Na Homolce publikovali v americkém časopise Journal of the American College of Cardiology (JACC) výsledky velké klinické studie srovnávající dva odlišné přístupy v intervenční léčbě srdečního infarktu - přístup přes tepnu z třísla a ze zápěstí.
O publikaci a významu této studie informovala agentura Reuters dne 11. 12. 2013 -
//www.newsdaily.com/health/d7eb6baf8700626ab58eced17a40f77b/radial-approach-has-edge-in-coronary-intervention.
Ve světě se provádí koronární intervence přes radiální tepnu ze zápěstí v různém počtu, např. v USA je to v současnosti 15% výkonů, v Německu 25%, ve Francii a České republice 60% (ve FN Plzeň nad 90%).

Dosud publikované randomizované studie, srovnávající oba přístupy v intervenční léčbě akutního infarktu do 12 hodin od vzniku potíží, byly malého rozsahu a vždy pouze z jednoho centra. Pod vedením našich kardiologů, kteří studii iniciovali, se proto uskutečnila první multicentrická randomizovaná studie s názvem STEMI-RADIAL, do které bylo zařazeno více než 700 pacientů.

Tato akademická nekomerční studie byla podporována Institucionálním výzkumem FN Plzeň (projekt MZČR 00669806) a Programem rozvoje vědních oborů Univerzity Karlovy (projekt P36), probíhala od října 2009 do února 2012 a nejvíce pacientů bylo z Plzeňského kraje.
„Studie jednoznačně prokázala výhody radiálního přístupu u pacientů s akutním uzávěrem srdeční tepny, kterou je nutné zprůchodnit a vyztužit v co nejkratším čase. Výhody spočívají ve významném snížení výskytu krvácení a dalších komplikací v místě přístupu do tepny, kratším pobytu pacienta na kardiologické JIP a snížení spotřeby kontrastní látky během výkonu,“ říká intervenční kardiolog Ivo Bernat.
„Pro dosažení celkového úspěchu této léčby je nezbytná velmi kvalitní komplexní péče o pacienta nejen na intervenčním sále, ale následně i na kardiologické JIP a lůžkovém oddělení, včetně péče o radiální tepnu po intervenčním výkonu „ doplňuje prof. Richard Rokyta, primář Kardiologického oddělení - //kard.fnplzen.cz/. Výsledky studie byly poprvé prezentovány na největším světovém intervenčním sjezdu TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) v říjnu 2012 v Miami, USA v rámci hlavní sekce LBCT (Late Breaking Clinical Trials).

Studie STEMI-RADIAL v časopise JACC s impakt faktorem 14,1 je navíc doplněna o editorial a znamená dosud největší publikační úspěch našich kardiologů.

Zdroj: fnplzen.cz