Perinatologickou péči zlepší 13 přístrojů pořízených díky Norským fondům

19 / 10 / 2016

Třináct nových přístrojů slouží v novorozeneckém, dětském, očním a ORL oddělení zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB). Ta je letos pořídila za téměř 10 milionů korun ke zlepšení úrovně perinatologické péče. Ministerstvo financí ČR na projekt schválilo grant z Norských fondů ve výši 60% celkových výdajů a zbývající část uhradila nemocnice ze svých zdrojů.

 

„Modernizace perinatologického centra byla důležitá. Bylo třeba zkvalitnit diagnostickou a terapeutickou péči v oblasti očních vad, vrozených vad srdce, poruch srdečního rytmu, patologických nálezů mozku, dutiny břišní a další. S pomocí nových nejmodernějších přístrojů můžeme poskytovat včasnou a dokonalou diagnostiku. Kvůli vyšetřením už nemusejí rodiče s dítětem dojíždět do vzdálené nemocnice,“ řekl primář novorozeneckého oddělení KNTB Jozef Macko.

 

Například ve společné dětské a novorozenecké ambulanci je umístěn sonografický přístroj, který zajišťuje vyšetření mozku, srdce a urogenitálního traktu. Oční oddělení získalo mj. sítnicovou kameru, ORL oddělení flexibilní rhino-laryngo videoendoskop.

 

Součástí projektu „Zvýšení úrovně komplexního dlouhodobého sledování neuromotorického vývoje dětí s perinatální zátěží v rámci Zlínského kraje“ bylo také vzdělávání ošetřujícího personálu.

 

„Fyzioterapeuté rehabilitačního oddělení absolvovali kurz Respirační fyzioterapie a kurz vývojové rehabilitace Prechtlova metoda. Tato metoda s 96procentní přesností určí či vyloučí vývoj dítěte do dětské mozkové obrny. Vyšetření je neinvazivní, ve světě uznávané a dítě nijak nezatěžuje. Jeho aplikace na děti s perinatální zátěží posune KNTB k mezinárodním standardům používaným běžně v zahraničí,“ vysvětlil primář Macko.

 

Stáže na odborném pracovišti AUDIO – Fon centr v Brně se zase zúčastnili dva lékaři ORL. „Byla zaměřená na výuku a nácvik hodnocení výsledků vyšetření objektivním audiometrem,“ doplnil Macko.

 

Novorozenecké a gynekologicko-porodnické oddělení KNTB je od roku 1997 perinatologickým centrem pro region Zlínského kraje. Novorozenecké oddělení hospitalizuje každoročně téměř 350 novorozenců v oddělení resuscitační a intenzivní péče a v intermediárním úseku. Každoročně se v KNTB narodí cca 2500 dětí a více než 12 % z nich tvoří děti s nízkou porodní hmotností. Z toho se asi 80 – 90 dětí rodí s porodní hmotností nižší než 1500 gramů. Zlínská porodnice a novorozenecké oddělení patří počtem porodů mezi největší pracoviště v České republice.