Pardubice: XII. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí

16 / 01 / 2014

logo-pardubicka-nemocniceJiž podvanácté se uskuteční celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí. Bude se konat ve dnech 23. až 24. ledna 2014 v kongresovém centru Univerzity Pardubice. Letošní ročník se ponese v duchu ústředního tématu, jímž je mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.

„Trvale se snažíme předávat si zkušenosti v problematice hojení ran a být neustále v kontaktu s nejnovějšími poznatky. K tomu právě slouží každoroční kongres, který se již tradičně koná v Pardubicích a který by měl znovu nabídnout velice bohatý program,“ řekl Ivo Bureš, předseda České společnosti pro léčbu rány a primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Geriatrické centrum je spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice spoluorganizátorem kongresu. Záštitu nad ním převzali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, první náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek a rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig.

Do univerzitního kongresového centra se znovu sjedou přední čeští a slovenští specialisté. Podobně jako v minulých letech je doplní zahraniční hosté. Tentokrát se svými přednáškami vystoupí špičkoví specialisté z Velké Británie a z Portugalska.

„Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále je určen pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak z domácí péče,“ uvedl primář Bureš.

Při předchozích ročnících byl o účast na kongresu velký zájem. Proto budou přednášky v úvodu akce znovu probíhat současně na dvou místech a až následně se koncentrují jen do velké auly. V přilehlých posluchárnách budou poté probíhat workshopy k jednotlivým tématům a k novinkám v moderních terapeutických obvazech a sympózia.

Do programu nadcházejícího kongresu bylo opět zařazeno několik desítek přednášek. Některé budou zaměřeny vysoce specializovaně, další budou určeny pro lékaře mnoha odborností, neboť se v nich bude hovořit o problematice platné ve všech oborech, které se starají o rány a defekty.

„Když shrnu okruhy přednášek, tak dominantními tématy budou nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály a první zkušenosti s nimi, atypické postupy, diabetická noha, infekce v ráně, onemocnění periferních cév jako etiologický faktor a jejich chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, popáleniny a faktory ovlivňující hojení ran,“ uvedl primář Bureš.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz