Nová léčka otevřela cestu k transplantaci ledvin pro pacienty se selháním ledvin

28 / 07 / 2016

Chronická hepatitida C je jedním z nejčastějších důvodů transplantace jater. Paradoxem je, že až do teď byla zároveň jednou z příčin, která zhoršovala výsledky transplantace jater a znemožňovala u takto nemocných transplantaci jakéhokoli jiného orgánu. Imunosupresiva, léky na potlačení imunitní reakce těla, která každý pacient po transplantaci musí denně užívat, totiž hepatitidu C znovu “probouzejí“ a ta tak může transplantovaná játra zničit. Díky nové léčbě pomocí přímo působících antivirotik Institut klinické a experimentální medicíny vyléčil v posledním roce chronickou hepatitidu C u více než 20 pacientů se selháním ledvin, kteří byli závislí na léčbě umělou ledvinou. Ti se tak mohli stát kandidáty na transplantaci ledviny.

 

Transplantace ledviny přináší pacientům s chronickým selháním ledvin kvalitnější a delší život ve srovnání s léčbou umělou ledvin (dialyzovaní pacienti). Jinak tomu ale bylo do teď u pacientů, kteří trpěli chronickou infekcí virem hepatitidy C. Ti po transplantaci umírali předčasně na jaterní chorobu vyvolanou virovou infekcí. Rozdíl v délce života po transplantaci ledviny u pacientů bez infekce virem hepatitidy C a s infekcí byl natolik významný, že řada transplantačních center ukončila program transplantace ledviny pro pacienty s chronickou hepatitidou C. Počet nakažených pacientů při léčbě umělou ledvinou sice rapidně klesl, stále je ale výskyt infekce vyšší než v běžné populaci. „Chronické virové hepatitidy B nebo C představovaly v minulosti pro pacienty před nebo po orgánové transplantaci závažnou komplikaci, která zkracovala jejich život. Zásadní změna v oblasti chronické hepatitidy B nastala přibližně před 10 lety se zavedením nových léčiv. Problém chronické hepatitidy C zůstal ještě dalších 10 let nevyřešen. Jsem opravdu potěšen skutečností, že jsme v uplynulém roce umožnili novou léčbou hepatitidy C řadě pacientů s chronickým selháním ledvin stát se čekateli na léčbu transplantací ledviny,“ říká přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

 

V posledních 20 letech lékaři k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C používali nespecifickou léčbu, která ničila virus posílením imunity pacienta. Léčba byla ale málo účinná, dlouhá a nepříjemná. Zavedení nových léků, které přímo blokují množení viru hepatitidy C, dalo naději na lepší a kvalitnější život s transplantovanou ledvinou i řadě pacientů s chronickým selháním ledvin a infekcí virem hepatitidy C. „Léčbou chronické hepatitidy C u pacientů s chronickým selháním ledvin jsme se zabývali více než 20 let. Naše výsledky byly ve srovnání s jinými centry vynikající, podařilo se nám ale vyléčit jen přibližně jednu polovinu pacientů. Někteří pacienti z obav z nežádoucích účinků léčbu vůbec nezahájili. Nejméně jedna třetina pacientů pak léčbu musela předčasně ukončit pro její neúčinnost nebo nežádoucí účinky. Léčba trvala rok a pak jsme dalších 6 měsíců museli čekat na výsledek. Sdílel jsem radost s těmi vyléčenými, naopak oznamovat nepříznivý výsledek bylo vždy velmi nepříjemné. Roky jsem neúspěšně léčené pacienty přesvědčoval, že musí žít s důvěrou v rychlý vývoj nových léčiv, která by jim mohla pomoci,“ říká zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM MUDr. Jan Šperl, CSc.

 

Odborníci IKEM v posledním roce léčili novými léky chronickou hepatitidu C u více než 20 pacientů se selháním ledvin, kteří byli závislí na léčbě umělou ledvinou. „Až na jednoho se všichni vyléčili. I ten neúspěšně léčený má šanci. Na uvedení do praxe se totiž už nyní připravuje druhá generace přímo působících antivirotik k léčbě chronické hepatitidy C. Obrovským přínosem kromě vysoké účinnosti je i vynikající snášenlivost nových léků. Setkali jsme se pouze s drobnými a nezávažnými nežádoucími účinky, které nevedly k předčasnému ukončení léčby. Léčíme i pacienty, kteří již transplantaci ledviny podstoupili, přestože trpěli chronickou hepatitidou C. To v minulosti nebylo vůbec možné. Stará léčba u nich nebyla účinná a navíc vážně poškozovala transplantovanou ledvinu. Dnes je pro úspěšnou léčbou rozhodující správná volba léčebného režimu, kterých máme k dispozici hned několik. Při volbě se řídíme na prvním místě genotypem viru, kterým je pacient infikován a tím, zda je ještě léčen umělou ledvinou nebo již absolvoval transplantaci. Pro výběr režimu jsou důležité i další užívané léky, je třeba dbát, aby jejich kombinace s léky na hepatitidu C byla bezpečná,“ vysvětluje MUDr. Soňa Fraňková z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.